Osakkeiden splittaus

Osakkeiden splittaus tarkoittaa osakekannan uudelleen jakamista. Osakkeiden lukumäärä kasvaa, ja vanhojen osakkeiden tilalle tulevat uudet osakkeet.

Esimerkki: Yhden vanhan osakkeen tilalle tulee kolme uutta osaketta.

Osakeyhtiölaissa ei ole erityisiä määräyksiä osakekannan uudelleen jakamisesta. Käytännössä splittauksia on kuitenkin merkitty kaupparekisteriin. Osakkeiden jakaminen uudelleen ei saa loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Toisinaan yhtiöjärjestystä muutetaan splittauksen yhteydessä. Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy esimerkiksi tilanteisiin, joissa luovutaan osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon suuruutta muutetaan. Tällöin ilmoita kaupparekisteriin myös yhtiöjärjestyksen muutos ja osakkeiden nimellisarvon muutos. Tutustu yhtiöjärjestyksen muutoksesta ilmoittamisen ohjeisiin.

Joskus osakekanta jaetaan uudelleen siten, että osakepääoma pysyy ennallaan ja osakkeiden määrä vähenee. Tällaisesta osakekannan jakamisesta uudelleen ilmoitat kaupparekisteriin samaan tapaan kuin splittauksesta.

Esimerkki: Tuhannella vanhalla osakkeella saa yhden uuden osakkeen.

Kuka ilmoittaa splittauksesta?

Osakeyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat ilmoittamisesta. Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Milloin teet ilmoituksen splittauksesta?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Liitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakkeiden splittaus maksaa 240 euroa.

Osakkeiden splittaus ja yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 515 euroa (240 euroa + 275 euroa).

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tarvitset Y4-lomakkeen ja liitelomakkeen 13.

Splittaukseen liittyvät muutokset ilmoitat liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa".

Liitä ilmoitukseen kuitti käsittelymaksusta ja ote tai kopio yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana. Liitä lisäksi kopio yhtiöjärjestyksestä, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Splittauksen ilmoittaminen paperilomakkeilla maksaa 285 euroa.

Splittaus ja yhtiöjärjestyksen muutos paperilomakkeilla maksaa 380 euroa.

Paperilomakkeilla voit ilmoittaa osakepääoman ja osakkeiden muutosilmoituksen 285 euron käsittelymaksulla muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Esimerkiksi osakkeiden mitätöinti, osakeantipäätöksen muuttaminen, uusien osakkeiden rekisteröiminen, osakepääoman korotus ja hallituksen ilmoittaminen maksaa yhteensä 285 euroa.

Paperilomakkeilla voit ilmoittaa yhtiöjärjestyksen muutosilmoituksen 380 euron käsittelymaksulla muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia.

Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu, 100 euroa/nimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja liitelomake 13.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.08.2017