Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakkeiden splittaus

Osakkeiden splittaus tarkoittaa osakekannan jakamista uudelleen. Osakkeiden lukumäärä kasvaa, ja vanhojen osakkeiden tilalle tulevat uudet osakkeet.

Esimerkki:
Yhden vanhan osakkeen tilalle tulee kolme uutta osaketta.

Osakeyhtiölaissa ei ole erityisiä määräyksiä osakekannan uudelleenjakamisesta. Käytännössä splittauksia on kuitenkin merkitty kaupparekisteriin. Osakkeiden jakaminen uudelleen ei saa loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Toisinaan yhtiöjärjestystä muutetaan splittauksen yhteydessä. Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy esimerkiksi tilanteisiin, joissa luovutaan osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon suuruutta muutetaan. Tällöin ilmoita kaupparekisteriin myös yhtiöjärjestyksen muutos ja osakkeiden nimellisarvon muutos. Tutustu yhtiöjärjestyksen muutoksesta ilmoittamisen ohjeisiin.

Joskus osakekanta jaetaan uudelleen siten, että osakepääoma pysyy ennallaan ja osakkeiden määrä vähenee. Tällaisesta osakekannan jakamisesta uudelleen ilmoitat kaupparekisteriin samaan tapaan kuin splittauksesta.

Esimerkki:
Tuhannella vanhalla osakkeella saa yhden uuden osakkeen.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Kuka tekee ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tekee ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää valtuuttamisesta netissä ilmoittamiseen ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Mitä liitteitä tarvitset?

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote. Liitä lisäksi kopio yhtiöjärjestyksestä, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakkeiden splittaus maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää. 

Osakkeiden splittaus ja yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 560 euroa (280 euroa + 280 euroa).

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 13-liitelomakkeen.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 13-liitelomake (pdf, 1.1 MB).

Splittaukseen liittyvät muutokset ilmoitat liitelomakkeen 13 sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa".

Liitä ilmoitukseen kuitti käsittelymaksusta ja ote tai kopio yhtiökokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana. Liitä lisäksi kopio yhtiöjärjestyksestä, jos yhtiöjärjestystä on päätetty muuttaa kokonaisuudessaan.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan myös yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Osakkeiden splittauksen ilmoittaminen paperilomakkeilla maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää. 

Osakkeiden splittaus ja yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 560 euroa (280 euroa + 280 euroa).

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024