Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakkeiden mitätöiminen

Osakeyhtiön hallitus voi päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöiminen täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakkeet on mitätöity, kun mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin.

Jos yhtiöllä on edelleen käytössä nimellisarvo, yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinti ei vaikuta osakepääoman määrään. Kun osa yhtiön osakkeista on mitätöity, osakepääoma on suurempi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla.

Esimerkki:
Yhtiön osakepääoma on 15 000 euroa, osakkeita 15 kpl ja nimellisarvo 1 000 euroa. Yhtiö ilmoittaa hankkimansa viisi osaketta mitätöidyiksi. Mitätöinnin jälkeen osakepääoma on 15 000 euroa, osakkeita 10 kpl ja nimellisarvo 1 000 euroa.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin teet ilmoituksen?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Liitä ilmoitukseen ote tai kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakkeiden mitätöinti maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 13-liitelomakkeen.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 13-liitelomake. (pdf, 1.1 MB)

Ilmoita 13-liitelomakkeen sivulla 6 päätöspäivämäärä ja mitätöitävien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain.

Liitä ilmoitukseen kuitti käsittelymaksusta ja ote tai kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan myös yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Osakkeiden mitätöinnin ilmoittaminen maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Osakkeiden mitätöinnistä säädetään osakeyhtiölain 15 luvun 12 §:ssa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024