Osakkeiden mitätöiminen

Osakeyhtiön hallitus voi päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Mitätöiminen täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin. Osakkeet on mitätöity, kun mitätöinti on merkitty kaupparekisteriin.

Jos yhtiöllä on edelleen käytössä nimellisarvo, yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinti ei vaikuta osakepääoman määrään. Kun osa yhtiön osakkeista on mitätöity, osakepääoma on suurempi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla.

Esimerkki: Yhtiön osakepääoma on 15 000 euroa, osakkeita 15 kpl ja nimellisarvo 1 000 euroa. Yhtiö ilmoittaa hankkimansa viisi osaketta mitätöidyiksi. Mitätöinnin jälkeen osakepääoma on 15 000 euroa, osakkeita 10 kpl ja nimellisarvo 1 000 euroa.

Kuka ilmoittaa osakkeiden mitätöinnistä?

Osakeyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja vastaavat ilmoittamisesta. Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Milloin teet ilmoituksen osakkeiden mitätöinnistä?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Liitä ilmoitukseen ote tai kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakkeiden mitätöinti maksaa 240 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tarvitset Y4-lomakkeen ja liitelomakkeen 13.

Ilmoita liitelomakkeen 13 sivulla 6 päätöspäivämäärä ja mitätöitävien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain.

Liitä ilmoitukseen kuitti käsittelymaksusta ja ote tai kopio hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Osakkeiden mitätöinnin ilmoittaminen maksaa 285 euroa.

Paperilomakkeilla voit ilmoittaa pääomailmoituksen 285 euron käsittelymaksulla muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Esimerkiksi osakkeiden mitätöinti, osakeantipäätöksen muuttaminen, uusien osakkeiden rekisteröiminen, osakepääoman korotus ja hallituksen ilmoittaminen maksaa yhteensä 285 euroa. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu 100 euroa/nimi.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu ensin paperilomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja liitelomake 13.

Osakkeiden mitätöinnistä säädetään osakeyhtiölain 15 luvun 12 §:ssa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 29.08.2017