Osakkeiden mitätöiminen

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Hallitus voi päättää mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (osakeyhtiölain 15 luvun 12 §), ks. FINLEX-säädöstietopankki.

Lomakkeet paperi-ilmoitukseen

  • Lomake Y4 ja liitelomake 13
  • Liitelomakkeen 13 sivulla 6 ilmoitetaan päätöspäivämäärä ja mitätöitävien osakkeiden lukumäärä osakelajeittain.
  • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet

  • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta, jos ilmoitus tehdään paperilomakkeilla.
  • Hallituksen pöytäkirja.

Käsittelymaksut

Käsittelymaksut ovat erilaiset sähköisessä palvelussa ja paperilomakkeilla ilmoitettaessa. Eroa on myös siinä, miten käsittelymaksu maksetaan.

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

  • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet.)
  • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esim.
    osakkeiden mitätöiminen + osakepääoman korotus + uusi hallitus 285 €.

Määräaika

  • Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkki

Onko yhtiölläsi edelleen nimellisarvo käytössä? Huomaa, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden mitätöinti ei vaikuta osakepääoman määrään. Kun osa yhtiön osakkeista on mitätöity, on osakepääoma suurempi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla. Tämä on 1.9.2006 alkaen mahdollista.

Esimerkki

Yhtiön osakepääoma on 15.000 euroa, osakkeita 15 kpl, nimellisarvo 1.000 euroa. Yhtiö ilmoittaa hankkimansa viisi osaketta mitätöidyiksi. Mitätöinnin jälkeen osakepääoma on 15.000 euroa, osakkeita 10 kpl, nimellisarvo 1.000 euroa.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2016