Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kansainvälinen patenttihakemus (PCT-hakemus)

Kansainvälinen patentinhakujärjestelmä on nimensä mukaisesti vain hakujärjestelmä. Hakemus pannaan vireille valitussa vastaanottavassa virastossa ja tutkitaan kansainvälisen viranomaisen toimesta. Kansainvälisen hakemusvaiheen jälkeen voit hakea patenttia halutuissa kansallisissa tai alueellisissa patenttivirastoissa. Kansainvälisen hakemuksen lopputuloksena ei siis ole kansainvälinen patentti tai maailmanpatentti, vaan joukko kansallisia patentteja.

Järjestelmä perustuu Patent Cooperation Treaty (PCT) -sopimukseen, joka tuli voimaan vuonna 1978. Järjestelmää hallinnoi Genevessä sijaitseva Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPO. Tällä hetkellä PCT-järjestelmään kuuluu 157 maata (vuoden 2023 tilanne).

Järjestelmän etuja

Patentinhakijalle PCT-järjestelmä tarjoaa monia etuja:

  • Voit aloittaa kansainvälisen patentinhaun yhdellä hakemuksella, jolla saat option patentillesi kaikissa PCT-sopimukseen liittyneissä maissa. Näin ollen sinulla on lopputuloksena mahdollisuus saada patentti yli sataan maahan.
  • Kun valitset PRH:n vastaanottavaksi viranomaiseksi, voit tehdä hakemuksen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (lomake täytetään aina englanniksi). Suomen- ja ruotsinkielinen hakemus on myöhemmin käännettävä englannin kielelle. Käännöksen ajankohta määräytyy sen perusteella, minkä viraston valitset tutkivaksi viranomaiseksi.
  • Voit toimittaa hakemuksen PRH:een vaikka etuoikeusvuoden viimeisenä päivänä. Etuoikeusvuoden lopussa tulee usein kiire päättää, hakisiko patenttia ulkomailla vai ei. PCT-hakemus on kätevä tapa silloin, kun et tiedä tarkasti, mihin maihin haluaisit patentin. PCT-järjestelmällä saat miettimisaikaa 30 kuukautta ensihakemuksen tekemispäivästä. Siinä vaiheessa on jo todennäköisesti tiedossa, miten keksintöä voi hyödyntää kaupallisesti ja missä kaikkialla keksintö kannattaa suojata patentilla.
  • Voit siirtää suuria kustannuksia myöhemmäksi. Kansalliseen vaiheeseen eteneminen merkitsee kustannusten nousua, koska hakemus on käännettävä kansallisten virastojen virallisille kielille. Lisäksi on maksettava viralliset hakemusmaksut ja kyseisen maan asiamiehen palkkiot.
  • Saat keksinnöllesi kansainvälisen uutuustutkimusraportin ja kirjallisen lausunnon sekä halutessasi lausunnon keksinnön patentoitavuudesta. Nämä ovat myöhemmin kansallisen patenttiviranomaisen käytettävissä. Kansallisen vaiheen hakemuksen käsittelyä on myös mahdollista nopeuttaa hyödyntämällä PPH-sopimuksia.
  • Taloudellinen riski pienenee, koska saat kansainvälisen uutuustutkimusraportin ja halutessasi mielipiteen keksinnön patentoitavuudesta, ennen kuin sinun tarvitsee päättää, missä maissa lopulta haet patenttia.

Hakemuksen tekeminen

PCT-hakemus voidaan panna vireille PRH:n kautta. PRH toimii tällöin vastaanottavana viranomaisena (Receiving Office, RO) ja tarkastaa ensin, että hakemus on muodollisesti kunnossa. Tarkastuksen jälkeen hakemus siirtyy tutkittavaksi kansainväliselle viranomaiselle. Suomalainen hakija voi valita PRH:n myös kansainväliseksi uutuustutkimusviranomaiseksi (International Searching Authority, ISA).

Suomalainen hakija voi panna PCT-hakemuksen vireille myös WIPO:n kansainvälisessä virastossa (International bureau of WIPO, IB) tai Euroopan patenttivirastossa (EPO). Kansainväliseksi tutkivaksi viranomaiseksi suomalainen hakija voi valita PRH:n sijaan myös Ruotsin patenttiviraston tai Euroopan patenttiviraston.

Lue lisää PCT-hakemuksen tekemisestä PRH:een .

PCT-hakemuksen käsittely – kaksivaiheinen tutkimus ja kansallinen vaihe

PCT-hakemuksen tutkimus suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on kansainvälisen uutuustutkimusviranomaisen (ISA) suorittama uutuustutkimus. Hakija saa uutuustutkimusraportin (International Search Report, ISR), noin kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun ISA on vastaanottanut tutkittavan hakemuksen tai 9 kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä, sen mukaan kumpi määräaika päättyy myöhemmin. Uutuustutkimusraportti sisältää luettelon löydetyistä viitejulkaisuista sekä kirjallisen lausunnon (Written opinion, WOISA) keksinnön uutuudesta, keksinnöllisyydestä ja teollisesta käyttökelpoisuudesta.

Toinen vaihe on vapaaehtoinen, ja sitä on pyydettävä erikseen joko kolmen kuukauden kuluessa uutuustutkimusraporttiin (ISR) merkitystä lähetyspäivämäärästä tai viimeistään 22 kuukauden kuluessa ensihakemuksesta eli varhaisimmasta etuoikeudesta, riippuen siitä, kumpi aika päättyy myöhemmin. Toisessa vaiheessa kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimusviranomainen (International Preliminary Examining Authority, IPEA) suorittaa patentoitavuuden esitutkimuksen, jossa hakija saa tutkijainsinöörin alustavan mielipiteen keksinnön patentoitavuudesta (International Examination Report on Patentability, IPRP). PRH:n voi valita myös IPEA viranomaiseksi.

Koska PCT-järjestelmästä ei saa kansainvälistä patenttia, täytyy kansainvälisten vaiheiden jälkeen siirtyä alueelliseen tai kansalliseen vaiheeseen eri virastoissa. Jos haluat PCT-hakemuksellasi saada suomalaisen patentin, sinun tulee siirtyä kansalliseen vaiheeseen myös PRH:ssa, vaikka PRH olisikin toiminut hakemuksesi tutkivana viranomaisena. Pyysitpä PCT-hakuprosessin aikana patentoitavuuden esitutkimusta tai et, takaraja kansalliseen vaiheeseen siirtymiselle on nykyään lähes kaikissa maissa vähintään 30 kuukautta varhaisimmasta etuoikeudesta.

Lue lisää kansalliseen vaiheeseen siirtymisestä PRH:ssa. Kansalliseen vaiheeseen siirtymisestä muissa virastoissa saat lisätietoa WIPOn sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Tarvitsetko patenttiasiamiehen?

Patenttiasiamiestä ei ole pakko käyttää, mutta se on erittäin suositeltavaa. Suomalainen hakija voi hoitaa kansainvälisen PCT-vaiheen myös itse. Useimmissa maissa tarvitaan kuitenkin paikallinen asiamies kansalliseen vaiheeseen mentäessä. PCT-järjestelmässä on kuitenkin lukuisia määräaikoja, joiden ylittäminen voi olla hakemukselle kohtalokasta. Voit säästyä monelta harmilta, jos otat alan asiantuntijan avuksesi. Lue lisää patenttiasiamiehistä.

Lisätietoja

PCT-järjestelmästä saat tietoa englanniksi WIPOn sivuilta. Siellä löytyvät muun muassa

Tarkemmat suomenkieliset ohjeet PCT-järjestelmän hakuprosessista ja viranomaiskäsittelystä löydät PRH:n julkaisemasta Patenttikäsikirjasta (katso luvut K ja L). Patenttikäsikirja (pdf, 2.4 MB)
Lue lisää etuoikeudesta.

Lue lisää nopeutetusta käsittelystä PPH-sivustolta

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 09.06.2023