PCT-hakemuksen tekeminen PRH:een

PRH on PCT-hakemuksia vastaanottava virasto (Receiving Office, RO). Voit siis panna PCT-hakemuksen vireille Suomessa PRH:n kautta. Tarkastamme ensin, että hakemus on muodollisesti kunnossa, jonka jälkeen hakemus siirtyy kansainväliselle tutkivalle viranomaiselle.

PRH toimii myös kansainvälisenä uutuustutkimusviranomaisena (International Searching Authority, ISA) ja kansainvälisenä patentoitavuuden esitutkimusviranomaisena (International Preliminary Examining Authority, IPEA), joten voit valita meidät myös tutkimaan hakemuksesi.

PCT-hakemuslomake (Request) on englanninkielinen. Kun teet hakemuksesi meille, voit toimittaa hakemusasiakirjat englannin lisäksi myös suomeksi tai ruotsiksi. Suomen- tai ruotsinkielinen hakemus on kuitenkin käännettävä englanniksi myöhemmin. Mikäli valitset PRH:n myös tutkivaksi viranomaiseksi, sinun on toimitettava käännös viimeistään 14 kuukauden kuluttua etuoikeuspäivästä.

Jos haluat, että PRH tekee myös kansainvälisen patentoitavuuden esitutkimuksen, voit tehdä myös sitä koskevan pyynnön (Demand) suoraan meille.

PCT-hakemuksen voit jättää PRH:een sähköisesti (eOLF- ja ePCT-palvelut), postitse, suojatulla sähköpostilla tai faksilla. Voit toimittaa myös muut asiakirjat, kuten patentoitavuuden esitutkimuspyynnön (Demand), vastaukset PRH:n PCT-hakemusten välipäätöksiin sekä hakemuksen täydennykset, mainituilla tavoilla. Eri toimitustavat on kuvattu lyhyesti alla. Vuoden 2017 alusta lähtien PCT-SAFE ohjelmalla ei voi enää jättää hakemuksia PRH:een.

Siirry PCT-lomakesivulle, mistä löydät ohjeet lomakkeiden täyttämiseen sekä linkin WIPOn lomakesivulle.

Katso myös kansainvälisistä patenttihakemuksista maksettavat maksut ja ohjeet.

eOLF

Voit lähettää PCT-hakemuksen ja muut PCT-hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat PRH:een Euroopan patenttiviraston EPOn Online Filing -ohjelmalla (eOLF). Patenttiasiamiestoimistot käyttävät yleisesti eOLFia, joten käyttäessäsi asiamiehen palveluita sinun ei tarvitse itse ladata kyseistä ohjelmaa. Voit toki ladata eOLFin maksutta käyttöösi, mutta huomioi, että ohjelman lisäksi tarvitset sähköistä tunnistautumista varten sähköisen henkilökortin tai EPOn myöntämän älykortin (EPO smart card) sekä kortinlukijalaitteen.

Lue lisää eOLF-ohjelmasta.

ePCT-palvelu

PCT-hakemuksen ja patentoitavuuden esitutkimuspyynnön (Demand) toimittamiseksi PRH:een voit käyttää Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn selainpohjaista ePCT-verkkopalvelua. ePCT:n kautta voit lisäksi tutustua hakemuksesi ajantasaisiin bibliografisiin tietoihin sekä kaikkiin muihin hakemukseesi liittyviin asiakirjoihin, vaikka ne eivät olisi vielä julkisia.

ePCT-verkkopalvelussa on kaksi erilaista tapaa kirjautua sisään:

  • ePCT without strong authentication: kätevä tapa lähettää PCT-hakemuksiin liittyviä asiakirjoja PDF-tiedostoina ja niin sanottuja muistutuksia (third party observations). Palvelun käyttö vaatii vain rekisteröitymisen WIPOn käyttäjätilille.
  • ePCT with strong authentication: palvelusta on pääsy hakijan kansainvälisiin hakemuksiin, jotka on jätetty 1.1.2009 alkaen. Käyttö vaatii, että WIPOn käyttäjätunnusten lisäksi tiliin lisätään joko sähköinen varmenne(WIPO digital certificate tai EPO smart card) tai kirjaudutaan tekstiviestin tai sovelluksen kautta saadulla kertasalasanalla. Uudet PCT-hakemukset, esitutkimuspyynnöt (Demand) ja monet muutos- ja korjauspyynnöt voidaan tehdä ja lähettää tätä kautta.

WIPOn ePCT-kotisivulla on HELP-linkki, josta löydät muun muassa ohjeet käyttäjätilin luomiseksi "Getting started", ohjeet hakemuksen lähettämisestä "ePCT-Filing" sekä tietoa muun muassa varmenteista. WIPOn PCT eServices-Help Desk auttaa mahdollisissa ongelmatapauksissa.

PCT-hakemus postitse, suojatulla sähköpostilla tai faksilla

Voit toimittaa PCT-hakemuksen PRH:een myös seuraavilla tavoilla:

  • Hakemuksen voi postittaa osoitteeseen

    Patentti- ja rekisterihallitus
    00091 PRH
  • Hakemuksen voi lähettää suojatulla sähköpostilla PRH:n kirjaamoon. Katso ohjeet suojatun sähköpostin lähettämiseen.
  • Hakemus on myös mahdollista tuoda PRH:een. Osoitteemme on Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki. Katso aukioloajat ja tulo-ohjeet.
  • Lisäksi hakemus on mahdollista lähettää faksilla. Faksinumero on 029 509 5328 (kirjaamo). HUOM! Faksilähetys voi olla tietoturvariski. Jos olet epävarma tietoturvasta, emme suosittele faksin käyttämistä patenttihakemuksen vireillepanoon.

Myös muut hakemuksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat voit toimittaa postitse, suojatulla sähköpostilla, faksilla tai tuomalla ne virka-aikana asiakaspalveluumme.

PCT-hakemus muihin virastoihin

Suomalainen hakija voi panna PCT-hakemuksen vireille myös WIPO:n kansainvälisessä virastossa (International bureau of WIPO, IB) tai Euroopan patenttivirastossa (EPO)

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 31.08.2021