Opinnot

HT- ja JHT-tutkintoihin hakevilta vaaditaan korkeakoulututkinnon lisäksi tiettyjä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

Opintovaatimuksista määrätään TEM:n asetuksessa (1442/2015). Seuraavassa on esitetty opintojen sisältöä ja laajuutta koskevat vaatimukset.

HT-tutkintoon vaadittavat opinnot

HT-tutkinnossa vaadittuihin opintoihin kuuluu tilintarkastuksen ja laskentatoimen, kauppa- ja taloustieteen sekä oikeustieteen opintoja. Opintoja voi suorittaa myös muina kuin loppututkintoon johtavina opintoina (esim. täydennyskoulutus). Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan vastaavuustodistuksella.

Hakijan on täytettävä seuraavat opintoja koskevat vaatimukset:

Klikkaamalla saat isomman kuvan.

Tilintarkastuksen ja laskentatoimen opinnot
vähintään 52 opintopistettä (35 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

 • tilintarkastusta koskeva sääntely ja hyvä tilintarkastustapa
 • kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva sääntely, hyvä kirjanpitotapa ja tilinpäätöksen analysointi
 • johdon laskentatoimi
 • sisäinen valvonta.
Klikkaamalla saat isomman kuvan.

Kauppa- ja taloustieteen opinnot
vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat asiakokonaisuudet:

 • liiketaloustiede ja kansantaloustiede
 • yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat
 • talousmatematiikka ja tilastotiede
 • tietotekniikka ja tietojärjestelmät.
Klikkaamalla saat isomman kuvan.

Oikeustieteen opinnot
vähintään 22 opintopistettä (15 opintoviikkoa), jotka käsittävät seuraavat aihealueet:

 • eri yhteisömuotoja ja arvopaperimarkkinoita koskeva sääntely
 • yritysverotus, ennakkoperintä, arvonlisäverotus ja verotusmenettely
 • kauppa- ja varallisuusoikeus, maksukyvyttömyys- sekä työlainsäädäntö.

JHT-tutkintoon vaadittavat opinnot

JHT-tutkintoon hakevan on täytettävä seuraavat opintovaatimukset tai vaatimus julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä. Suoritettujen opintojen soveltuvuus tutkintoon osoitetaan vastaavuustodistuksella.

Klikkaamalla saat isomman kuvan.

Julkissektorin opinnot
vähintään 16 opintopistettä (10 opintoviikkoa), jotka käsittävät opintoja seuraavista asiakokonaisuuksista:

 • julkishallinnon laskentatoimi
 • julkishallinnon sääntely.

Julkishallinnon laskentatoimen opinnot voi sisällyttää HT-tutkintoon vaadittaviin tilintarkastuksen ja laskentatoimen opintoihin ja julkishallinnon sääntelyn opinnot oikeustieteen opintoihin.

JHT-tutkintoon ei vaadita julkissektorin opintoja, jos hakijalla on vähintään 1,5 vuoden kokemus julkishallinnon ja -talouden tarkastustehtävistä.Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 12.01.2021