Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Mallit yhdistyksen tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi

Rekisteröidyn yhdistyksen säännöissä täytyy kertoa,

 • mikä on se tarkoitus, jonka edistämiseksi yhdistys toimii
 • millä tavoin yhdistys toteuttaa tarkoitustaan (toimintamuodot).

Alla on malleja siihen, kuinka kertoa yhdistyksen tarkoituksesta ja toiminnasta säännöissä. Mallit on tarkoitettu sekä yhdistyksen perustajalle että rekisteröidylle yhdistykselle.

Valitse sopiva malli, kopioi mallin teksti, ja liitä se yhdistyksesi sääntöihin kohtaan "Tarkoitus ja toiminta". Muokkaa tekstiä tarvittaessa.

Tutustu myös muihin ohjeisiin ja hyödynnä valmiita sääntötekstin malleja, jotka löydät valikosta.

Lue ohjeet, kuinka teet sääntöjen muutosilmoituksen.

Lue ohjeet, kuinka teet perustamisilmoituksen.

Urheiluyhdistykselle sopivat mallit

Seuraavat kolme mallia sopivat urheiluyhdistyksen sääntöihin tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Malli 1

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää (uinti)urheilua ja levittää (uinti)urheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta (uinti)urheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • antaa tietopuolista opetusta
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

Malli 2

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää voimistelu- ja liikuntaharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää voimistelu-, urheilu- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia
 • hankkii tarvittavia välineitä
 • järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
 • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Malli 3

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun harrastuksen, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä kilpailuja ja näytöksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Eläinyhdistykselle sopiva malli

Seuraava malli sopii eläinyhdistyksen sääntöihin tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää (koira)harrastusta sekä edistää ja tukea (koira)harrastustoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää jäsenilleen (koira)harrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia
 • huolehtii osaltaan (koira)harrastustoiminnasta järjestämällä näyttelyitä
 • julkaisee omaa tiedotuslehteä
 • toimii yhdessä muiden (koira)harrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Kulttuuriyhdistykselle sopivat mallit

Seuraavat neljä mallia sopivat kulttuuriyhdistyksen sääntöihin tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Malli 1

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea ....................., edistää kansalaisten omaehtoista kulttuuriharrastusta sekä uudistaa ja kehittää kansalaisten kulttuurikäsitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia ja juhlia
 • harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • tekee aloitteita eri viranomaisille
 • on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

Malli 2

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteiden harrastusta ja tasoa yhdistyksen kotipaikkakunnalla sekä koota taiteen harrastajat yhteiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • tekee taiteita edistäviä aloitteita
 • järjestää taidenäyttelyitä
 • suunnittelee ja järjestää kesäkursseja ja muuta taidekoulutusta
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • järjestää kulttuuritilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Malli 3

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää (kuorolaulu)harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä, kursseja ja kilpailuja
 • ylläpitää ....... - nimistä kuoroa/orkesteria
 • hankkii yhdistyksen käyttöön sopivaa ohjelmistoa
 • järjestää omia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja
 • on yhteistyössä muiden vastaavanlaisten musiikkiyhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä
 • toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

Malli 4

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää teatteritoimintaa ja toimia paikkakunnan ja lähiympäristön teatteritarpeen tyydyttämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • ylläpitää ................... - nimistä teatteria
 • toimeenpanee teatterinäytäntöjä ja niihin verrattavia tilaisuuksia
 • järjestää harjoituksia, tiedotus-, tutkimus- ja koulutustilaisuuksia.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • harjoittaa yhdessä toimipaikassa kahvilaliikettä.

Kannatusyhdistykselle sopiva malli

Seuraava malli sopii kannatusyhdistyksen sääntöihin tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ...........seudun/kylän nuorten (jääkiekko)toimintaa sekä edistää (jääkiekko)harrastuksen leviämistä paikkakunnalla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää koulutusta, opastusta, retkiä ja juhlia
 • huolehtii harjoitusmahdollisuuksien järjestämisestä paikkakunnan nuorille.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.

Edunvalvontayhdistykselle sopiva malli

Seuraava malli sopii edunvalvontayhdistyksen sääntöihin tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ....... alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Ystävyysseuralle sopiva malli

Seuraava malli sopii ystävyysseuran sääntöihin tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää (virolaisen) kulttuurin tuntemusta ja harrastusta (viron) kieltä kohtaan sekä lisätä Suomen ja (Viron) maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä ja kanssakäymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • järjestää kokouksia, juhlia, esitelmä- ja muita valistustilaisuuksia
 • levittää (Viroa) esittelevää kirjallisuutta ja muuta aineistoa
 • harjoittaa tiedotustoimintaa
 • järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja (Viroon).

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä.

Kyläyhdistykselle sopiva malli

Seuraava malli sopii kyläyhdistyksen sääntöihin tarkoitukseksi ja toimintamuodoiksi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja
 • järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä
 • harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa
 • järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia
 • toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 • järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • järjestää myyjäisiä
 • ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä.
Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 05.01.2021