Företag som löper risk för avregistrering 2021

I avregistreringsförfarandet skickar PRS först ett uppmaningsbrev till företaget. Sedan registrerar PRS uppmaningen i företagets handelsregisteruppgifter. Om företaget trots uppmaningarna inte lämnar in bokslutet, stryker PRS företaget ur handelsregistret eller försätter det i likvidation. Läs mer om stegen i avregistreringsförfarandet.

På den här sidan publiceras listorna över företag som är med i de olika stegen i avregistreringsförfarandet 2021.

Omgång i avregistrerings-förfarandet
Uppmaningsbrev skickades till företaget
Anteckning i företagets handelsregisteruppgifter
Företaget avregistrerades
1
Företag som fått uppmaningsbrevet 1 februari 2021 (pdf, 0,46 Mb)
Företag för vilka en anteckning har gjorts i handelsregistret 8 mars 2021 (pdf, 0,33 Mb)

2
Företag son fått uppmaningsbrevet 12 april 2021 (pdf, 0,62 Mb)


Utskriftsversion
Uppdaterad 13.04.2021