Gå direkt till innehållet
Meny

Nedläggning av andelslag

Likvidation är ett vanligt sätt att upplösa ett andelslag. Likvidationsförfarandet omfattar många steg. Blotta anmälan till handelsregistret räcker inte för att ett andelslag ska upphöra att existera.

Ett andelslag kan nedläggas genom något av följande förfaranden:

Obs! I första hand upplöses ett andelslag genom likvidation.

Andelslaget blir inte upplöst genom avregistrering och dess tillgångar kan i regel inte skiftas utan likvidation.

Firmaskydd

När upplösningen av andelslaget har antecknats i handelsregistret, upphör registreringsskyddet för andelslagets firmanamn.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022