Vi stryker ur handelsregistret aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut.

Andelslag

Ett andelslag ägs av dess medlemmar och dess beslutanderätt utövas av medlemmarna. Antalet medlemmar, antalet andelar och andelskapitalet varierar. Andelslaget kan också ha aktieägare och ett aktiekapital.

Syftet med andelslagens verksamhet är att i avsikt att stödja medlemmarnas ekonomi eller näringsutövning driva ekonomisk verksamhet så att medlemmarna använder andelslagets tjänster. I stadgarna kan det bestämmas annat om verksamhetens syfte.

Andelslag ska anmälas till handelsregistret

Ett nytt andelslag ska alltid lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret. Anmäl andelslaget för registrering inom tre månader från det att avtalet om andelslagsbildning undertecknades. I annat fall förfaller bildandet av andelslaget.

Andelslaget är skyldigt att informera handelsregistret om ändringar i och eventuella tillägg till sina registrerade uppgifter. Lämna in en anmälan genast efter att ändringen har skett.

Alla andelslag måste lämna in en anmälan om förmånstagare till handelsregistret. Anmälan måste lämnas in senast 1 juli 2020, och alltid när uppgifterna om förmånstagare ändras eller när du har startat ett nytt företag.

Anvisningar

Se följande länkar för anvisningar om hur du anmäler andelslagsärenden till handelsregistret:

Ytterligare anvisningar

För mer information om att lämna in en etableringsanmälan för andelslag, kontakta handelsregistrets rådgivning på 029 509 5900. Anvisningar om bildande får du också av nyföretagarcentralerna och Sällskapet Pellervo rf.

E-postbekräftelse på ändringsanmälan genast efter inlämning till handelsregistret

Anmäl ditt andelslags e-postadress i e-tjänsten på ytj.fi. Då får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande efter att handelsregistret har mottagit en ändringsanmälan från ditt andelslag. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Andelslagets e-postadress är offentlig och visas i företagssökningen på ytj.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.08.2019