Gå direkt till innehållet
Meny

Likvidation: ansökan om offentlig stämning på borgenärer

Du kan söka offentlig stämning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) samtidigt som du lämnar in anmälan om aktiebolagets likvidation och likvidator. Du kan också söka offentlig stämning separat.

Observera att du måste söka offentlig stämning även om aktiebolaget inte har någon skuld.

Vilka steg hör till att söka offentlig stämning?

Likvidatorn söker offentlig stämning hos PRS. I den offentliga stämningen uppmanar vi borgenärerna att anmäla sina fordringar till oss senast den utsatta dagen. Läs våra anvisningar om hur borgenärerna anmäler sina fordringar till PRS.

Vi antecknar den offentliga stämningen i handelsregistret och skickar ett handelsregisterutdrag till aktiebolaget eller till det ombud som angetts i ansökan.

Vi publicerar en kungörelse i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen. Gå till Officiella tidningen.Öppnas i en ny flik

Senast en månad före den i kungörelsen utsatta dagen ska likvidatorn underrätta de borgenärer som aktiebolaget har kännedom om både om den offentliga stämningen och om en förteckning över borgenärerna (3 § i lagen om offentlig stämning).

Efter den utsatta dagen underrättar vi likvidatorn eller det ombud som likvidatorn befullmäktigat om huruvida borgenärerna har anmält sina fordringar till oss.

Du kan studera innehållet i kungörelserna i Rättsregistercentralens kungörelseregister. Gå till kungörelseregistret.Öppnas i en ny flik

Hur ansöker jag?

Lämna in din ansökan på webb- eller pappersblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 13. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: blankett Y4 och bilageblankett 13. (pdf, 0.3 MB)

Hur lämnar jag in en ansökan på webblankett?

Logga in på webblanketten "Anmälan till handelsregistret".

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till bilagorna och sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in ansökan. Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en pappersansökan?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

En ansökan kostar 180 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din ansökan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din ansökan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "nedläggningsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till ansökningsblanketter (se våra anvisningar på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av ansökan?

Du kan följa handläggningen av din ansökan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024