Gå direkt till innehållet
Meny

Namntjänst för företag - anvisningar

Skriv ditt namnförslag för företaget i sökfältet och klicka Sök. Tjänsten söker de firmor (företagsnamn) och varumärken som finns i handelsregistret och varumärkesregistret och jämför det föreslagna namnet med dem som redan finns i registren eller är under behandling.

Det föreslagna namnet jämförs bland annat med efternamn, ortnamn, namn i handelsregistret samt inhemska och internationella varumärken. Internationella varumärken omfattar även de varumärken som administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Du kan kontrollera i det finska varumärkesregistret om Finland är designerat, och i EUIPO registret om EU, inbegripande Finland, är designerat. EU:s varumärken visas inte i den här tjänsten; gå till EUIPO:s webbplats och kontrollera i EU:s varumärkesdatabas.

Gå till den finska varumärkesdatabasen.Öppnas i en ny flik

Gå till EU:s varumärkesdatabas.Öppnas i en ny flik

Val av företagsnamn

På sidan Namnanvisningar kan du läsa mer om hurdana företagsnamn kan registreras, dvs. vad allt du måste beakta vid planeringen av namn. Gå till namnanvisningarna.

Sökfält

Skriv in det namn som ska granskas i Sökfältet. Namnet måste innehålla minst två och högst 500 tecken. Namnet ska börja med antingen en bokstav eller ett nummer. Om det föreslagna ordet är alltför vanligt eller inte uppfyller de ställda kraven utförs ingen namngranskning.

Du kan inte granska allmänna namn som är bildade av vanliga ord (till exempel ab, Ablab, bilköp etc.) i tjänsten. Om du gör en sökning med vanliga ord, utförs ingen sökgranskning, istället ber tjänsten dig att specificera namnet. Namntjänsten godkänner följande skiljetecken i firmor: . , : ´ & - ( ) + / " !. Högst två skiljetecken efter varandra.

PRS kontrollerar att företagsnamnet kan registreras

Handelsregistret granskar företagsnamnets verkliga registrerbarhet först när din anmälan har tagits upp till behandling. Handelsregistrets personal kan inte i förväg ta ställning till om namnet kan registreras eller till de resultat som tjänsten ger. Skriv inte ut och foga inte resultatet du får från tjänsten till den anmälan som du skickar till handelsregistret.

Antal sökresultat

Sökresultaten kan stiga till flera tusen och därför visas endast ett rimligt antal av dem. Tjänsten visar emellertid det sammanlagda antalet träffar. Eventuella hinder för namnet visas i prioritetsordning uppifrån nedåt, de närmaste träffarna först. Tjänsten visar följande antal träffar för att ge dig en omfattande och bra bild av läget:

  • Efternamn, högst 10 träffar
  • Företag, högst 200 träffar
  • Stiftelser, högst 5 träffar
  • Inhemska varumärken, högst 50 träffar
  • Internationella varumärken, högst 50 träffar
  • Geografiska namn, högst 5 träffar


Utskriftsversion Uppdaterad 11.11.2016