Gå direkt till innehållet
Meny

Företagets verksamhetsområde

Det verksamhetsområde som anmäls till handelsregistret definierar företagets näringsverksamhet. Ett väl uppsatt verksamhetsområde anger tydligt vilken bransch företaget verkar i och vilket slags verksamhet företaget bedriver.

Exempel:
Service och reparation av och handel med fordon

Hur ska jag uttrycka verksamhetsområdet?

Formulera verksamhetsområdet så att det omfattar alla de branscher som företaget är eller kommer att vara verksamt i. Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänner många olika slags uttryck för verksamhetsområde i handelsregistret. Verksamhetsområdet kan vara snävt begränsat eller mycket långt med flera olika aktiviteter. Vi rekommenderar dock att du formulerar verksamhetsområdet mer detaljerat, eftersom ett omfattande verksamhetsområde eller en multibransch kan försvåra registreringen av företagets namn (firma).

Obs! Om företagets verksamhet kräver näringstillstånd, är det bäst att fråga tillståndsmyndigheten i vilken form verksamhetsområdet ska anges. Läs mer om tillstånd på myndigheternas gemensamma webbplats suomi.fi.Öppnas i en ny flik

Vad är huvudsaklig bransch?

Företagets huvudsakliga bransch är den bransch som företagets verksamhet huvudsakligen hör till. Den huvudsakliga branschen är en femsiffrig kod som baserar sig på Statistikcentralens näringsgrensindelning (TOL 2008) och anmäls till Skatteförvaltningen.

Den huvudsakliga branschen är en offentlig uppgift och visas i företagssökningen på ytj.fi, som PRS och Skatteförvaltningen tillhandahåller. Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Du kan använda Statistikcentralens näringsgrensindelning när du formulerar verksamhetsområdet eller den huvudsakliga branschen. Gå till näringsgrensindelningen på Statistikcentralens webbplats.Öppnas i en ny flik

Kan jag direkt börja tillämpa ett nytt verksamhetsområde?

Företagsformen avgör om du direkt kan börja tillämpa ett nytt verksamhetsområde. Till exempel om ett aktiebolag vill ändra sitt verksamhetsområde, måste också bolagsordningen ändras. I ett andelslag måste stadgarna ändras. En ändring av bolagsordningen eller stadgarna träder i kraft genom registrering.

Verksamhetsområdet för ett öppet bolag eller kommanditbolag bestäms i bolagsavtalet. Inget beslut om ändring av bolagsavtalet får verkställas förrän PRS har registrerat ändringen.

Hur påverkar ändring av verksamhetsområdet företagets namn?

Om du utvidgar verksamhetsområdet, granskar vi företagets namn på nytt. Vi jämför företagets namn med andra namn och varumärken inom samma bransch. I vissa fall måste du ändra namnet.

Ibland måste namnet ändras om en del av verksamhetsområdet bortfaller.

Exempel:
Företaget Nalles Bar ändrar sitt verksamhetsområde till rörläggning så att företaget inte längre bedriver barverksamhet.

När ska jag ange verksamhetsområdet för en bifirma?

Ett företag som förts in i handelsregistret kan bedriva en del av sin verksamhet under en bifirma.

Den verksamhet som bedrivs under bifirman får inte täcka företagets hela verksamhetsområde. När du anmäler en bifirma till handelsregistret ska du också ange vilken del av verksamheten som bedrivs under bifirman. Läs mer om bifirma.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.07.2023