Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma) till handelsregistret

En enskild näringsidkare måste anmäla ändringar i de uppgifter som finns antecknade i handelsregistret, såsom ändringar i företagets namn eller verksamhetsområde.

Vad ska jag göra före ändringsanmälan?

Kontrollera ditt företags gällande handelsregisteruppgifter i informationstjänsten Virre. Då ser du genast vilka uppgifter du behöver ändra eller tillägga. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Om du vill ändra namnet på ditt företag, lönar det sig att studera namn på förhand i Patent- och registerstyrelsens (PRS) namntjänst för företag. Gå till namntjänsten.Öppnas i en ny flik

Om du vill ändra definitionen av företagets verksamhetsområde, läs mer om verksamhetsområde.

Om du vill ändra företagets adress- eller kontaktuppgifter, läs närmare anvisningar om hur du ändrar adress- och kontaktuppgifter.

Om ditt företags e-postadress finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi, får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande när din ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Företagets e-postadress, som visas i företags- och organisationssökningen på ytj.fi, är offentlig.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in ändringsanmälan?

Lämna in din ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och dessutom ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Vad kostar anmälan?

Det är gratis att anmäla adress- och kontaktuppgifter.

Prisexempel på elektroniska ändringsanmälningar:

  • Ändring av företagsnamn (firma) 70 euro
  • Anmälan om bifirma 70 euro
  • Ändring av företagsnamn och ändring av verksamhetsområde 70 euro + 50 euro
  • Ändring av företagsnamn och anmälan om prokurist 70 euro + 50 euro
  • Ändring av verksamhetsområde och ändring av hemort 50 euro + 50 euro

Ta en titt på våra behandlingsavgifter.

E-tjänsten på ytj.fi räknar automatiskt priset för din anmälan. Du betalar avgiften efter att du har undertecknat anmälan.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik


Om du lämnar in en ändringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 09.01.2024