Ändringsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma)

En enskild näringsidkare måste anmäla ändringar i de uppgifter som finns antecknade i handelsregistret, såsom ändringar i företagets namn eller verksamhetsområde.

Vad ska jag göra före ändringsanmälan?

Kontrollera ditt företags gällande handelsregisteruppgifter i informationstjänsten Virre. Då ser du genast vilka uppgifter du behöver ändra eller tillägga. Gå till informationstjänsten Virre.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Om du vill ändra namnet på ditt företag, lönar det sig att studera namn på förhand i Patent- och registerstyrelsens (PRS) namntjänst för företag. Gå till namntjänsten.

Om du vill ändra definitionen av företagets verksamhetsområde, läs mer om verksamhetsområde.

Om du vill ändra företagets adress- eller kontaktuppgifter, läs närmare anvisningar om hur du ändrar adress- och kontaktuppgifter.

Om ditt företags e-postadress finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi, får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande när din ändringsanmälan har kommit in till handelsregistret. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Företagets e-postadress, som visas i företagssökningen på ytj.fi, är offentlig.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

Hur lämnar jag in ändringsanmälan?

Lämna in din ändringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan ska du ha en finländsk personbeteckning och dessutom ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Vad kostar e-anmälan?

Det är gratis att anmäla adress- och kontaktuppgifter.

Prisexempel på elektroniska ändringsanmälningar:

  • Ändring av företagsnamn (firma) 60 euro
  • Anmälan om bifirma 60 euro
  • Ändring av företagsnamn och ändring av verksamhetsområde 60 euro + 40 euro
  • Ändring av företagsnamn och anmälan om prokurist 60 euro + 40 euro
  • Ändring av verksamhetsområde och ändring av hemort 40 euro + 40 euro

Ta en titt på våra behandlingsavgifter.

E-tjänsten på ytj.fi räknar automatiskt priset för din anmälan. Du betalar avgiften efter att du har undertecknat anmälan.


Om du lämnar in en ändringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset i regel högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.12.2020