Gå direkt till innehållet
Meny

Tillstånd för personer bosatta utanför EES

Personer som är fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som enskild näringsidkare i Finland. I praktiken har vi beviljat tillstånd för personer som är fast bosatta i Schweiz. Denna praxis baserar sig på Luganokonventionen. PRS varken bedömer eller avgör ett tillståndsärende förrän det tas upp till handläggning.

Det är inte medborgarskapet som avgör behovet av tillstånd.

Studera följande frågor:

Hur söker jag tillstånd?

Du måste först få tillstånd av PRS innan du kan lämna in en etableringsanmälan för enskild näringsidkare ("firma").

Sök tillstånd hos PRS antingen genom att fylla i blanketten nedan eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Hur söker jag tillstånd på blankett?

Fyll i blanketten för tillståndsansökan för en person som är fast bosatt utanför EES-området och som har för avsikt att verka som enskild näringsidkare i Finland. Skicka daterad och undertecknad blankett med bilagor till oss.

Öppna blanketten: Tillståndsansökan för ansvarsperson i företag: Personer fast bosatta utanför EES-området. (pdf, 0.2 MB)

Hur söker jag tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan?

Du kan också söka tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan på svenska eller finska.

Ange följande i din ansökan:

  • Sökandens namn, födelsedatum, medborgarskap, hemvist (kommun eller stad) och stat där sökanden har sin hemvist
  • Företagets namn och FO-nummer, om sökanden redan har ett FO-nummer
  • Att du söker tillstånd för att kunna verka som enskild näringsidkare i Finland
  • Postadress till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter.

Ansökan ska dateras och den undertecknas av den person som söker tillstånd som enskild näringsidkare eller av ett ombud som sökanden har bemyndigat. När en bemyndigad person undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Obs! Anmäl inte ansökandens personbeteckning eller hemadress i din ansökan.

Bilagor till tillståndsansökan

Bifoga en kopia av sökandens pass eller annan identitetshandling om sökanden inte har finländsk personbeteckning.

Lämna in din ansökan per post till:

Patent- och registerstyrelsen
Handelsregistret
00091 PRH

eller

via skyddad e-post till PRS registratur. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vad kostar tillståndet?

Ansökningsavgiften är 50 euro. Därtill tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro. Avgifterna faktureras i efterhand.

Företrädare i Finland

Näringsidkaren måste ha en företrädare som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar. Om PRS har beviljat dig tillstånd att verka som enskild näringsidkare i Finland, lämna in en anmälan om din företrädare till handelsregistret. Företrädaren måste ha sin stadigvarande hemvist i Finland.

Ingen företrädare behöver utses och anmälas för registrering om den enskilda näringsidkaren har sin hemvist inom EES-området.

Vad gör jag med tillståndet?

När du har fått tillståndet, kan du lämna in din etableringsanmälan. Bifoga en styrkt kopia av PRS tillståndsbeslut till din anmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024