Gå direkt till innehållet
Meny

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personer som inte har stadigvarande hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka i ledande befattning eller som ansvarsperson i ett företag som har antecknats i handelsregistret.

Vilka länder hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

I Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ingår Europeiska unionens medlemsstater samt Island, Liechtenstein och Norge. Storbritannien trädde ut ur EU den 1 januari 2021.

Medlemsstaterna i Europeiska unionen: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

I fråga om övriga områden som administreras av EU:s medlemsstater behöver du ta reda på situationen separat i varje enskilt fall.

Hur söker jag tillstånd för en person som bor utanför EES?

Läs mer om tillståndsansökan enligt företagsform:

enskild näringsidkare

aktiebolag

öppet bolag och kommanditbolag

andelslag

filial

Utskriftsversion Uppdaterad 16.05.2022