Gå direkt till innehållet
Meny

Tillstånd att grunda en filial

Företag, sammanslutningar eller stiftelser med sin hemort utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna grunda en filial i Finland. Se vilka länder hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I praktiken har PRS gett tillstånd till utländska näringsidkares filialer om huvudföretaget har registrerats på behörigt sätt i sitt hemland.

Se också våra anvisningar om etableringsanmälan för filialer.

Här nedan finns information om följande:

Företrädare för en filial

Filialen till en utländsk näringsidkare måste ha en företrädare som avses i 6 § i näringsverksamhetslagen (565/2023). Företrädaren har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på näringsidkarens vägnar.

Företrädaren måste ha sin hemvist inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i följande fall: näringsidkaren är en utländsk sammanslutning eller stiftelse som har bildats enligt lagstiftningen i en stat som hör till EES, och den har sin stadgeenliga hemort, centralförvaltning eller huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till EES. I övriga fall måste företrädaren ha sin hemvist i Finland. Se vilka länder hör till EES.

Hur ansöker jag om tillstånd?

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS på finska eller på svenska. Lämna in din ansökan på webblankett eller per post.

Ansökan ska ange följande:

 • Namnet på sammanslutningen, hemort och stat där hemorten är belägen
 • Det sökta tillståndet (tillstånd att grunda en filial)
 • Namnet på filialen som tillståndsansökan avser.
   • Ange även FO-numret, om filialen redan har det.
 • Motivering till varför ett tillstånd är nödvändigt
 • Postadressen till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter

Bifoga följande handlingar till din ansökan:

 • utdrag ur registret som den utländska sammanslutningen finns antecknad i
 • kopia av sammanslutningens bolagsordning eller regler
 • översättning till finska eller svenska av de handlingar på främmande språk som utgör bilagor till ansökan.

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till ansökan och bilagorna som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd ansökan och bilagorna per brevpost till

PRS
Handelsregistret
00091 PRH

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan ska förses med datum och undertecknas av en person som är behörig att företräda sammanslutningen eller av en person som den behöriga har befullmäktigat.

Om en bemyndigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

En ansökan som lämnats in på webblankett kostar 50 euro. Därtill tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro per ansökan.

En pappersansökan som lämnats in per post kostar 50 euro. Därtill tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro per ansökan.

Vi fakturerar avgifter i efterhand.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din ansökan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
 3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din ansökan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "etableringsanmälan för filial". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Vad gör jag med tillståndet?

När du har fått tillståndet, bifoga en styrkt kopia av PRS tillståndsbeslut till din handelsregisteranmälan. Se våra anvisningar om etableringsanmälan för filialer.

Övriga företagsformer och behov av tillstånd

Gå till anvisningar för övriga företagsformer:

Utskriftsversion Uppdaterad 21.12.2023