Gå direkt till innehållet
Meny

Filial till en utländsk näringsidkare

Med filial till en utländsk näringsidkare avses en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland från det här landet yrkesmässigt bedriver näringsverksamhet i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

Anvisningar i anslutning till registrering av en filial till en utländsk näringsidkare öppnas i menyn enligt tema: grundande, ändringar, bokslut och nedläggning av verksamhet.

Grundande

Grundandet av en utländsk näringsidkares filial ska anmälas till handelsregistret med en etableringsanmälan innan verksamheten inleds.

Om den utländska sammanslutning eller stiftelse som startar filialen har sin hemort utanför EES-området, ska den söka tillstånd för grundandet hos Patent- och registerstyrelsen.
Gå till anvisningarna för grundande.

Ändringar

Filialen är skyldig att underrätta registermyndigheten om ändringar i och eventuella tillägg till de i handelsregistret antecknade uppgifterna. Detta ska ske genast efter att ändringen har ägt rum.
Gå till anvisningarna för ändringar.

Nedläggning

En anmälan om att filialens näringsverksamhet upphör ska utan dröjsmål göras till handelsregistret. Gå till anvisningarna för nedläggning.

Bokslut

Filialen måste lämna in bokslut för varje räkenskapsperiod till handelsregistret.

E-postbekräftelse på ändringsanmälan genast efter inlämning till handelsregistret

Anmäl ditt andelslags e-postadress i e-tjänsten på ytj.fi. Då får du alltid ett automatiskt e-postmeddelande efter att handelsregistret har mottagit en ändringsanmälan från ditt företag. Läs mer on den automatiserade tjänsten.

Öppnas i en ny flik

Följ handläggningen av din anmälan på nätet

Följ hur handläggningen av din anmälan fortskrider genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Sök uppgifter på FO-nummer eller diarienummer. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.06.2023