Filial till en utländsk näringsidkare

Med filial till en utländsk näringsidkare avses en sådan del av en utländsk sammanslutning eller stiftelse som i Finland, från ett fast driftställe beläget här i landet, fortlöpande driver rörelse eller utövar yrke i den utländska sammanslutningens eller stiftelsens namn och för dess räkning.

Grundandet av en utländsk näringsidkares filial ska anmälas till handelsregistret med en etableringsanmälan innan verksamheten inleds. Om den utländska sammanslutning eller stiftelse som startar filialen har sin hemort utanför EES-området, ska den söka tillstånd för grundandet hos Patent- och registerstyrelsen. Se tillstånd till personer från länder som inte tillhör EES-området

Filialen är skyldig att underrätta registermyndigheten om ändringar i och eventuella tillägg till de i handelsregistret antecknade uppgifterna. Detta ska ske genast efter att ändringen har ägt rum.

Anvisningar i anslutning till registrering av en filial till en utländsk näringsidkare öppnas i menyn till vänster enligt tema: grundande, ändringar och nedläggning av verksamhet.


Tips

Gå igenom checklistan innan du lämnar in din anmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.12.2012