Nedläggningsanmälan för filial

En anmälan om att filialens näringsverksamhet upphör ska utan dröjsmål göras till handelsregistret.

Anmälan är avgiftsfri och inga bilagor behöver lämnas in.

Anmälan görs på blankett Y4 och bilageblankett 15. Hämta blanketterna på ytj.fi.

På blankett Y4 anmäls företagets grunduppgifter och till vilka register man vill anmäla nedläggningen och vid behov ombudets uppgifter. Den som bevarar bokföringsmaterialet anmäls på bilageblankett 15.

Filialens företrädare, firmatecknare eller en befullmäktigad person undertecknar blanketten Y4.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.03.2020