Nedläggningsanmälan för filial

En anmälan om att filialens näringsverksamhet upphör ska utan dröjsmål göras till handelsregistret.

Anmälan är avgiftsfri och inga bilagor behöver lämnas in.

Vem anmäler?

Filialens företrädare, firmatecknare eller en befullmäktigad person undertecknar anmälan. Läs mer om att underteckna en e-anmälan på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Filialens företrädare eller firmatecknare kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Läs mer om auktorisering av e-anmälan på ytj.fi.

Hur lämnar jag in en e-anmälan?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.


Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 15.
Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4. Fyll sedan i och skriv ut blanketterna.

Öppna: Blankett Y4 och bilageblankett 15.

På blankett Y4 anmäls företagets grunduppgifter och till vilka register man vill anmäla nedläggningen och vid behov ombudets uppgifter. Den som bevarar bokföringsmaterialet anmäls på bilageblankett 15.

Filialens företrädare, firmatecknare eller en befullmäktigad person undertecknar anmälan.
Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.05.2022