Gå direkt till innehållet
Meny

Nedläggningsanmälan för filial

En anmälan om att filialens näringsverksamhet upphör ska utan dröjsmål göras till handelsregistret.

Anmälan är avgiftsfri och inga bilagor behöver lämnas in.

Vem anmäler?

Filialens företrädare, firmatecknare eller en befullmäktigad person undertecknar anmälan. Läs mer om att underteckna en anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Filialens företrädare eller firmatecknare kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Läs mer om att auktorisera i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Hur anmäler jag i e-tjänsten på ytj.fi?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik


Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 15. Läs först anvisningarna på ytj.fi om hur du fyller i blankett Y4.Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Blankett Y4 (pdf, 0.3 MB) och bilageblankett 15 (pdf, 46.4 KB).

På blankett Y4 ange företagets grunduppgifter och till vilka register man vill anmäla nedläggningen och vid behov ombudets uppgifter.

På bilageblankett 15 anmäl den som bevarar bokföringsmaterialet.

Filialens företrädare, firmatecknare eller en befullmäktigad person undertecknar anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in nedläggningsanmälan för filial elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "nedläggningsanmälan för filial". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 14.08.2023