Filial till en utländsk näringsidkare

Anmälan om nedläggning

En anmälan om att filialens näringsverksamhet upphör ska utan dröjsmål göras till handelsregistret. Anmälan görs på blankett Y4 och bilageblankett 15. Blanketterna hämtar du här.

På blankett Y4 anmäls företagets grunduppgifter och till vilka register man vill anmäla nedläggningen och vid behov ombudets uppgifter. Den som bevarar bokföringsmaterialet anmäls på bilageblankett 15. Filialens företrädare, firmatecknare eller en befullmäktigad person undertecknar blanketten Y4. Anmälan är avgiftsfri och inga bilagor behöver lämnas in.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.09.2018