Gå direkt till innehållet
Meny
Följ handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre.

Etableringsanmälan för enskild näringsidkare (företagare med firma) till handelsregistret

Som enskild näringsidkare (”företagare med firma”, ”firma”, ”f:ma” i allmänspråket) kan du lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret om

  • du är myndig
  • du inte har försatts i konkurs och din handlingsbehörighet inte har begränsats.
När ditt företag finns i handelsregistret, får du ditt företagsnamn, det vill säga firma, skyddat och du kan också söka företagsinteckning som säkerhet för kredit.

Vem måste anmäla sig till handelsregistret?

En enskild näringsidkare ska enligt lagen anmäla sig till handelsregistret om

Är du minderårig det vill säga under 18 år?

En minderårig person som fyllt 15 år kan vara enskild näringsidkare (företagare med firma). Då behövs samtycke från den minderåriges intressebevakare. Både den minderårige och intressebevakaren undertecknar handelsregisteranmälan. Gå till anvisningen Minderårig person som enskild näringsidkare (företagare med firma).

Är du fast bosatt utanför Finland?

Om du är fast bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), behöver du Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som enskild näringsidkare i Finland. Läs mer om PRS tillstånd för personer bosatta utomlands.

Observera att personer från Ukraina inte behöver något tillstånd om de har fått Migrationsverkets beslut om tillfälligt skydd. De kan vid behov anmäla sig som näringsidkare antingen bara till Skatteförvaltningen (gratis) eller också till handelsregistret (avgiftsbelagt). I anmälan behövs den finländska personbeteckning som ges i samband med Migrationsverkets beslut.

Vad ska jag göra före etableringsanmälan?

Det är värt att satsa på valet av företagsnamn. Efter att du har lämnat in din anmälan granskar handelsregistret om det finns hinder mot att registrera det föreslagna namnet. Låt alltså inte trycka namnet till exempel på reklamskyltar förrän det har blivit godkänt i handelsregistret. Det lönar sig att studera namn på förhand i vår namntjänst för företag. Gå till vår Namntjänst för företag.Öppnas i en ny flik

Dessutom är det viktigt att definiera företagets verksamhetsområde, det vill säga beskriva den verksamhet som företagaren avser att bedriva. Ett väl preciserat verksamhetsområde anger tydligt vilket område företaget är eller kommer att vara verksamt i. När det gäller verksamhet som kräver näringstillstånd, lönar det sig att kontrollera hos tillståndsmyndigheten i vilken form verksamhetsområdet ska anges.

Hur lämnar jag in etableringsanmälan?

Du kan lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi om

  • du är myndig, det vill säga du har fyllt 18 år
  • du har en finländsk personbeteckning
  • du har personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Ange följande uppgifter:

  • Enskilda näringsidkarens personuppgifter
  • Ditt förslag på företagsnamn och högst två alternativa namn
  • Företagets adress- och kontaktuppgifter
Du måste anmäla antingen företagets post- eller besöksadress till handelsregistret. Om du vill, kan du anmäla även andra uppgifter, såsom telefonnumret, webbadressen eller e-postadressen.

Observera att företagets adress- och kontaktuppgifter i handelsregistret är offentliga och de visas till exempel i företagssökningen på ytj.fi. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.

  • Företagets hemort, alltså den ort varifrån verksamheten leds
  • Företagets verksamhetsområde.
Observera att verksamhetsområdet som antecknas i PRS handelsregister kan vara mer omfattande än huvudbranschen som förs in i Skatteförvaltningens uppgifter.

Har du redan ett FO-nummer?

Om du redan har ett FO-nummer, det vill säga du har även tidigare bedrivit näringsverksamhet eller du vill exempelvis anmäla till handelsregistret ett företag som endast är infört i Skatteförvaltningens register, handleder e-tjänsten dig i att fylla i en ändringsanmälan efter inloggning. Du anmäler alltså ditt företag till handelsregistret med en ändringsanmälan.

Vad kostar e-anmälan?

Priset för e-anmälan är 70 euro. Du betalar avgiften efter att du har undertecknat anmälan.

E-anmälan om bifirma kostar 70 euro per namn. Anmäl din bifirma med en ändringsanmälan. Läs mer om bifirma.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersblanketter.

Hur följer jag handläggningen?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 27.03.2024