Gå direkt till innehållet
Meny

Internationell registrering enligt Haagkonventionen (WIPO)

Internationella designregistreringar avser registreringar enligt den så kallade Genèveakten (1999) till Haagkonventionen. Systemet administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Vem kan ansöka?

Internationell designregistrering enligt Genèveakten till Haagkonventionen kan sökas av medborgare i länder som anslutit sig till konventionen (exempelvis finska medborgare) eller av företag som har sin hemort, hemvist eller ett företag i ett land som anslutit sig till konventionen.

Hur kan jag ansöka?

Skriv din ansökan på engelska, franska eller spanska på WIPOs blankett.

Det är enklast att lämna in en e-ansökningsblankett direkt till WIPO. Du behöver alltså inte lämna in någon ursprungsansökan till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Du kan också ge in din ansökan till PRS som sedan vidarebefordrar den till WIPO. PRS tar ut en avgift för vidarebefordrandet. I vissa fall lönar det sig att använda denna vidarebefordringstjänst, till exempel om du har bråttom med att lämna in din ansökan.

I ansökan ska du ange (designera) de medlemsländer som anslutit sig till Genèveakten där du vill söka designskydd. Din ansökan kan således träda i kraft i en del av de designerade medlemsländerna även om det fanns hinder för registrering i resten av länderna.

När WIPO har registrerat ansökan och kungjort den i sin kungörelsepublikation, granskar de designerade länderna om designen uppfyller registreringskraven enligt deras mönsterrättslagstiftning.

Hur länge gäller registreringen?

En internationell designregistrering gäller i fem år från registreringsdagen. Den kan förnyas åtminstone två gånger, och eventuellt även fler gånger beroende på lagstiftningen i det designerade landet.

Du kan förnya registreringen centraliserat via WIPO, så du behöver inte göra det separat i varje designerat land.

Vilka länder täcker registreringen?

Registreringen täcker de länder som du har designerat i din ansökan och som i sin tur har godkänt designen som giltig. Genèveakten (1999) till Haagkonventionen gäller i ungefär 69 länder. Nya länder ansluter sig till systemet då och då.

Se de nuvarande medlemsländerna på WIPOs webbplats. Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

De avgifter som WIPO och enskilda länder tar ut finns listade i schweiziska franc på WIPOs webbplats.

Anvisningar för ansökan på WIPOs webbplats

Gå till sidan How to file your application.Öppnas i en ny flik

Kungörelsepublikationen International Designs Bulletin

Information om kungjorda internationella designregistreringar hittar du i WIPOs kungörelsepublikation. Gå till International Designs Bulletin.Öppnas i en ny flik

Databasen Hague Express

Information om design som finns i WIPOs internationella designregister hittar du i databasen Hague Express. Gå till Hague Express.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 22.12.2023