Nationella registreringar

Du kan ansöka om en nationell designregistrering i enskilda länder med separata ansökningar. Den lokala myndigheten i varje land handlägger din ansökan i enlighet med landets nationella lagstiftning.

Du ska lämna in din ansökan vanligtvis på landets språk, och ofta krävs också att du har ett lokalt ombud.

För mer information om förfarandet och villkoren för registrering, kontakta myndigheten i landet i fråga. Länkar till webbplatserna för myndigheterna i olika länder finns på sidan Andra webbplatser.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.07.2019