Gå direkt till innehållet
Meny

Idéer till produktutveckling

Ett patent offentliggörs i en patentpublikation, som är en strukturerad och uttömmande framställning om en uppfinning. Patentpublikationen är både en juridisk handling och ett tekniskt dokument som presenterar teknikens ståndpunk vid den tidpunkt då patent söktes, det problem som förekom i tekniken och en lösning på problemet med konkreta utföringsexempel. Patentdokumenten utgör världens mest omfattande källa till teknisk information.

I praktiken betyder det att alla tekniskt och ekonomiskt betydelsefulla lösningar i världen finns beskrivna i patentdokument. Antalet patentdokument är nästan 100 miljoner, varav endast en del är gällande patent, varför de övriga lösningarna fritt kan dras nytta av antingen som sådana eller som underlag för ny utveckling.

Vi publicerar samtliga nationella patent, ansökningar som har blivit offentliga och i Finland validerade europeiska patent både i våra egna databaser och i den finländska databasen av tjänsten Espacenet. Denna kunskap kan du utnyttja på många olika sätt, till exempel vid din produktutveckling eller konkurrentbevakning.

Läs mer om databaserna.

Utnyttja patentinformation vid din produktutveckling

Det lönar sig att utnyttja patentinformation i alla steg av en produktutvecklingsprocess. Det är karakteristiskt för patentutredningar att de blir exaktare och fördjupas i takt med att utvecklingsprocessen framskrider. Detta medför att du kan behöva en patentutredning vid fler tillfällen och ur olika synvinklar medan processen att utveckla en ny produkt eller ett nytt framställningsförfarande preciseras mot sin slutgiltiga form.

De beslut som fattas i begynnelsestadiet av en produktutvecklingsprocess är avgörande. Om ett projekt riktas på att utforska sådan teknik eller leta efter en teknisk lösning som till sist visar sig vara förut känd, har både tid och pengar bara slösats i onödan. I värsta fall kan slutresultatet av produktutvecklingen visa sig vara ett annat företags egendom, dvs. patentskyddat för att tillgodogöras av det andra företaget. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede ta reda på de tidigare patentansökningarna och den kända tekniken inom området i fråga. Du kan också beställa en förhandgranskning av nyhet eller en utredning av teknikens ståndpunkt hos PRS.

Läs mer om våra granskningstjänster.

Från idé till produkt och ut på marknaden

Bilden nedan visar våra tjänster. Dra nytta av dem i de olika skedena av din produktutveckling. Gå till boxarna på bilden och läs mer om tjänsten i fråga.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.10.2022