Gå direkt till innehållet
Meny

Patentombud

Att anlita ett patentombud är ofta nödvändigt i samband med ansökningsprocessen. Patentlagen förutsätter inte att du som sökande ska anlita ett ombud om du är bosatt i Finland. Däremot ska de sökande som inte har hemvist i Finland ha ett ombud som är bosatt inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du kan anlita vem som helst till ombud, men vi rekommenderar att du anlitar ett auktoriserat patentombud.

Varför anlita patentombud?

Ibland kan det vara rätt så svårt att upprätta en patentansökan. Efter inlämningen är det inte möjligt att lägga till något nytt i ansökan, och patentkraven ska vara sådana att patent kan beviljas. Patentkraven ska också hålla i eventuella rättegångar oberoende av om det är fråga om ett försök av ogiltigförklaring eller ett intrång.

När du söker patent utomlands, kommer du att träffa på många olika slags system som du borde känna tillräckligt bra för att de pengar och den tid som du använt på ansökan inte skulle vara bortkastade. Därför rekommenderar vi användning av patentombud, i synnerhet om du vill få patent på din uppfinning också utomlands.

Auktoriserade patentombud

Lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd trädde i kraft den 1 juli 2014 och den gamla lagen om patentombud upphävdes. Med den nya lagen införs ett förfarande för auktorisation av ombud för industriellt rättsskydd. Ett centralt element i förfarandet är ombudsexamen som utvärderar deltagarnas professionella kompetens. När den nya lagen trädde i kraft lades Patent- och registerstyrelsens (PRS) patentombudsregister ner.

Det är möjligt att, även yrkesmässigt, vara ombud utan auktorisation, men endast auktoriserade ombud får använda de yrkesbeteckningar som skyddas i lagen (patentombud, varumärkesombud, mönsterrättsombud eller ombud för industriellt rättsskydd). Auktorisationen enligt den nya lagen gäller endast fysiska personer, inte ombudsbyråer.

Läs mer om ombudsregistret.

Europapatentombud

Ombud som företräder sökande inför Europeiska patentverket (EPO) ska vara antecknade i det europapatentombudsregister som uppehålls av EPO. För att bli antecknad i registret ska ombud avlägga en ombudsexamen (European Qualifying Examination). Läs mer på EPO:s webbplats: Find a professional representative.Öppnas i en ny flik

Om du som är sökande har hemvist i ett EPC (European Patent Convention) -medlemsland, är det inte obligatoriskt att anlita ett ombud men vi rekommenderar det.

Medlemsförteckning över patentombud och ombudsbyråer

Finska Patentombudsföreningen rf upprätthåller en medlemsförteckning över patentombud och ombudsbyråer. Besök webbplatsen.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023