Gå direkt till innehållet
Meny

På vilket språk kan jag lämna in min patentansökan?

Du kan lämna in din ansökan på svenska, finska eller engelska. Om din ansökan är på engelska och du vill ha våra beslut också på engelska, ska du kryssa för "Besluten begärs på engelska" i ansökningsblanketten.

Om ansökan handläggs på svenska eller finska, ska sammandraget och patentkraven översättas till det andra inhemska språket innan ansökan blir offentlig. Om ansökan handläggs på engelska, ska patentkraven och sammandraget lämnas in till oss också på svenska eller finska innan ansökan blir offentlig.

Du kan lämna in din ansökan även på andra språk och få en ingivningsdag för din ansökan, men vi granskar inte din ansökan förrän den har blivit översatt till svenska, finska eller engelska.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.06.2019