Gå direkt till innehållet
Meny

Företagets digitala ekonomi

Projektet Företagets digitala ekonomi (Real Time Economy, RTE), som lyder under arbets- och näringsministeriet, skapar förutsättningar för digital ekonomi.

Mandatperioden för projektet är 2021–2024. Arbetet i projektet skapar en grund för vidareutveckling av den digitala ekonomin.

PRS genomför projektet i samarbete med Skatteförvaltningen och Statskontoret. Andra ämbetsverk som är med i projektet är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statistikcentralen. Därtill
deltar ett stort antal privata aktörer i projektet.

Projektet Företagets digitala ekonomi är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Projektets budget täcks från EU:s återhämtningsfond från början av 2021.

Vad är digital ekonomi?

Digital ekonomi betyder en helhet där alla affärsdata grundar sig på digitala, strukturerade (det vill säga maskinläsbara) uppgifter och deras handläggning.

I en digital ekonomi finns tjänsterna på nätet och de diskuterar med varandra. Företagets centrala affärsdata (bl.a. nätfakturor och elektroniska kvitton) rör sig helt elektroniskt och i
realtid – även till myndigheter. När handläggning av affärsdata är automatiserad sparar företag tid och pengar. Företagen kan även själva kontrollera sina uppgifter och utnyttja dem i sin verksamhet mer
effektivt.

Visionen är ett nationellt ekosystem för företagens digitala ekonomi som fungerar tillsammans med de övriga nordiska länderna. I systemet rör sig nätfakturor, elektroniska kvitton och andra ekonomiska
företagsuppgifter smidigt, säkert och i realtid mellan olika parter.

Projektet samordnar arbetet kring Nordic Smart Government an Business i Finland

Projektet Företagets digitala ekonomi samordnar verkställandet av projektet Nordic Smart Government and Business (NSG&B) i Finland och företräder Finland i NSG&B-samarbetet.

NSG&B är ett gemensamt projekt för handelsregistren i de nordiska länderna, där avsikten är att främja automatiseringen och användningen av ekonomiska data mellan företag och från företag till myndigheter. Läs mer NSG&B-projektet.

Aktuellt och ytterligare information om projektet

Information om mål och resultat sammanställd på yrityksendigitalous.fi

Projektets webbplats sammanställer den viktigaste informationen om målen och resultaten och vägleder framåt i förändringarna av den interoperabla digitala ekonomin. Följ även nyheter, bloggar och evenemangskalender och prenumerera på projektets nyhetsbrev (på finska).

Kolla in projektet Företagets digitala ekonomi webbplats.Öppnas i en ny flik

Projektdirektör Minna Rintala
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5244
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion Uppdaterad 12.02.2024