Gå direkt till innehållet
Valikko

Företagets digitala ekonomi

Projektet Företagets digitala ekonomi (Real Time Economy, RTE), som lyder under arbets- och näringsministeriet, skapar förutsättningar för digital ekonomi.

Mandatperioden för projektet är 2021–2024. Arbetet i projektet skapar en grund för vidareutveckling av den digitala ekonomin.

PRS genomför projektet i samarbete med Skatteförvaltningen och Statskontoret. Andra ämbetsverk som är med i projektet är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statistikcentralen. Därtill deltar ett stort antal privata aktörer i projektet.

Projektet Företagets digitala ekonomi är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Projektets budget täcks från EU:s återhämtningsfond från början av 2021.

Vad är digital ekonomi?

Digital ekonomi betyder en helhet där alla affärsdata grundar sig på digitala, strukturerade (det vill säga maskinläsbara) uppgifter och deras handläggning.

I en digital ekonomi finns tjänsterna på nätet och de diskuterar med varandra. Företagets centrala affärsdata (bl.a. nätfakturor och elektroniska kvitton) rör sig helt elektroniskt och i realtid – även till myndigheter. När handläggning av affärsdata är automatiserad sparar företag tid och pengar. Företagen kan även själva kontrollera sina uppgifter och utnyttja dem i sin verksamhet mer effektivt.

Visionen är ett nationellt ekosystem för företagens digitala ekonomi som fungerar tillsammans med de övriga nordiska länderna. I systemet rör sig nätfakturor, elektroniska kvitton och andra ekonomiska företagsuppgifter smidigt, säkert och i realtid mellan olika parter.

Projektet samordnar arbetet kring Nordic Smart Government an Business i Finland

Projektet Företagets digitala ekonomi samordnar verkställandet av projektet Nordic Smart Government and Business (NSG&B) i Finland och företräder Finland i NSG&B-samarbetet.

NSG&B är ett gemensamt projekt för handelsregistren i de nordiska länderna, där avsikten är att främja automatiseringen och användningen av ekonomiska data mellan företag och från företag till myndigheter. Läs mer NSG&B-projektet.

Aktuellt om projektet

Information om mål och resultat sammanställd på projektets hemsida yrityksendigitalous.fi

Projektets webbplats sammanställer den viktigaste informationen om målen och resultaten och vägleder framåt i förändringarna av den interoperabla digitala ekonomin. Följ även nyheter, bloggar och evenemangskalender och prenumerera på projektets nyhetsbrev (på finska). Kolla in projektet Företagets digitala ekonomi webbplats.Öppnas i en ny flik

Direktör vald för projektet Företagets digitala ekonomi (11 augusti 2021)

Minna Rintala har valts till projektdirektör för projektet Företagets digitala ekonomi som Patent- och registerstyrelsen (PRS) samordnar. Läs mer i vårt meddelande 11 augusti 2021.

Finland vill bli en föregångare inom digital ekonomi före 2030: Projektet Företagets digitala ekonomi främjar digitalisering (15 juni 2021)

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har försatt projektet Företagets digitala ekonomi för åren 2021–2024. Läs mer i vårt meddelande 15 juni 2021.

Realtidsekonomins lägesrum (8 juni 2021)

Målen för Företagets digitala ekonomi presenteras i webbinariet Realtidsekonomins lägesrum 8 juni 2021. Se inspelningen (på finska) på Skatteförvaltningens YouTube-kanal.Öppnas i en ny flik

Ytterligare information

Läs mer om projektet Företagets digitala ekonomi på projektets webbplats.Öppnas i en ny flik

Projektdirektör Minna Rintala
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5244
fornamn.efternamn@prh.fi

Finansieras av Europeiska unionen
Utskriftsversion Uppdaterad 09.03.2023