Företagets digitala ekonomi

Projektet Företagets digitala ekonomi (Real Time Economy, RTE), som lyder under arbets- och näringsministeriet, skapar förutsättningar för digital ekonomi.

Mandatperioden för projektet är 2021–2024. Arbetet i projektet skapar en grund för vidareutveckling av den digitala ekonomin.

PRS genomför projektet i samarbete med Skatteförvaltningen och Statskontoret. Andra ämbetsverk som är med i projektet är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statistikcentralen. Därtill deltar ett stort antal privata aktörer i projektet.

Projektet Företagets digitala ekonomi är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Projektets budget täcks från EU:s återhämtningsfond från början av 2021.

Vad är digital ekonomi?

Digital ekonomi betyder en helhet där alla affärsdata grundar sig på digitala, strukturerade (det vill säga maskinläsbara) uppgifter och deras handläggning.

I en digital ekonomi finns tjänsterna på nätet och de diskuterar med varandra. Företagets centrala affärsdata (bl.a. nätfakturor och elektroniska kvitton) rör sig helt elektroniskt och i realtid – även till myndigheter. När handläggning av affärsdata är automatiserad sparar företag tid och pengar. Företagen kan även själva kontrollera sina uppgifter och utnyttja dem i sin verksamhet mer effektivt.

Visionen är ett nationellt ekosystem för företagens digitala ekonomi som fungerar tillsammans med de övriga nordiska länderna. I systemet rör sig nätfakturor, elektroniska kvitton och andra ekonomiska företagsuppgifter smidigt, säkert och i realtid mellan olika parter.

Projektet samordnar arbetet kring Nordic Smart Government an Business i Finland

Projektet Företagets digitala ekonomi samordnar verkställandet av projektet Nordic Smart Government and Business (NSG&B) i Finland och företräder Finland i NSG&B-samarbetet.

NSG&B är ett gemensamt projekt för handelsregistren i de nordiska länderna, där avsikten är att främja automatiseringen och användningen av ekonomiska data mellan företag och från företag till myndigheter. Läs mer NSG&B-projektet.

Aktuellt om projektet

Halvårsöversikten hållits 2 mars, webinariets material på projektets webbsida

En översikt av projektets första halvår och vad som ska hända under kommande tre månader presenterades 2 mars. Se material och inspelningar (på finska) på projektets webbsida.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Direktör vald för projektet Företagets digitala ekonomi (11 augusti 2021)

Minna Rintala har valts till projektdirektör för projektet Företagets digitala ekonomi som Patent- och registerstyrelsen (PRS) samordnar. Läs mer i vårt meddelande 11 augusti 2021.

Finland vill bli en föregångare inom digital ekonomi före 2030: Projektet Företagets digitala ekonomi främjar digitalisering (15 juni 2021)

Arbets- och näringsministeriet (ANM) har försatt projektet Företagets digitala ekonomi för åren 2021–2024. Läs mer i vårt meddelande 15 juni 2021.

Realtidsekonomins lägesrum (8 juni 2021)

Målen för Företagets digitala ekonomi presenteras i webbinariet Realtidsekonomins lägesrum 8 juni 2021. Se inspelningen (på finska) på Skatteförvaltningens YouTube-kanal.

Ytterligare information

Läs mer om projektet Företagets digitala ekonomi på projektets webbplats.

Projektdirektör Minna Rintala
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5244
fornamn.efternamn@prh.fi

Finansieras av Europeiska unionen
Utskriftsversion
Uppdaterad 25.04.2022