Gå direkt till innehållet
Meny

Våra upphandlingar är ekonomiskt hållbara

Vi strävar efter att våra upphandlingar ska vara ansvarsfullt genomförda, systematiska och kostnadseffektiva.

I enlighet med statens upphandlingsstrategi säkerställer vi att våra avtalspartner följer gällande lagstiftning. Vi kommer även i fortsättningen att utnyttja Hansels experttjänster för att säkerställa avtalsleverantörernas bakgrund.

Vi kontrollerar uppgifterna om våra avtalspartner i företags- och organisationsdatasystemet även vid små upphandlingar.

Vi effektiviserar alltjämt planeringen och uppföljningen av finansieringen av systeminvesteringar.

Gå till sidan: Effektiv informations- och riskhantering.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.11.2022