Gå direkt till innehållet
Meny

Case: "Gröna" patent

Klimatförändringen, mikroplast i vattendragen, luftföroreningar och många andra problem i vår miljö tas ständigt upp i den offentliga debatten som förs av politiska beslutsfattare, organisationer, företag och enskilda medborgare. Nya tekniska lösningar spelar en viktig roll när man söker lösningar på problem.

I den offentliga debatten hänvisar man på olika sätt till miljövänliga tekniker. OECD eftersträvar grön ekonomisk tillväxt med hjälp av hållbar utveckling (sustainable development). FN:s klimatprogram (UNEP) använder termen Environmentally Sound Technologies, som fritt översatt avser tekniker för hållbar utveckling. Man kan också tala om ren teknik. Läs mer om begreppet Environmentally Sound Technologies på UNEPs webbplats.Öppnas i en ny flik

Syftet med olika överordnade begrepp är att göra det lättare att skapa en helhetsbild av hållbar utveckling, vilket är viktigt särskilt för politiska beslutsfattare och organisationer. Av samma anledning har man tagit fram metoder för att bland patentskyddade uppfinningar hitta sådana som bygger på tekniker för hållbar utveckling.

Tilläggsklassificeringar för uppfinningar som bromsar upp klimatförändringen

I de internationella systemen för klassificering av patent har man utvecklat tilläggsklassificeringen Y02 för uppfinningar som bromsar upp klimatförändringen.

Även inom PRS klassificerar vi de patentansökningar som vi handlägger i enlighet med det internationella systemet och ger dem vid behov tilläggsklassen Y02.

Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) identifierar gröna patent av det här slaget med hjälp av den internationella klassificeringen på patentansökan.

Gröna patent i finländska ansökningar kan således sökas och granskas i PRS, WIPO:s och EPO:s databaser.

Påskyndad handläggning på basis av uppfinningens ekologiska karaktär

Åren 2019–2021 gavs det första tekniska mellanbeslutet vid s.k. normal handläggning inom cirka 6,7 månader (median). Under samma tid gavs ett interimistiskt beslut på en ansökan som behandlades inom ramen för påskyndad handläggning när det hade gått cirka 3,7 månader (median) från ansökan.

Åren 2019–2021 var den totala handläggningstiden för alla beviljade patent (median) cirka 2,3 år. Inom ramen för påskyndad handläggning var handläggningstiden cirka 1,3 år (median) 2019–2021.

Åren 2019–2021 omfattade den påskyndade handläggningen sammanlagt 774 ansökningar, av vilka en del på basis av uppfinningens ekologiska karaktär.

Grunderna för beviljande av påskyndad handläggning antecknas tills vidare inte separat, så det exakta antalet påskyndade handläggningar som beviljas på basis av "grönheten" är inte exakt känt.

Gå till sidan Ekologisk hållbarhet i upphandlingar.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.11.2022