Gå direkt till innehållet
Valikko

Planering och uppföljning av verksamhet

Uppgifterna om Patent- och registerstyrelsens (PRS) verksamhetsplanering och uppföljning angående verksamhetsstyrning framgår av handlingarna nedan. Handlingarna består av resultatstyrningsdokument och övriga planerings- och uppföljningsdokument. Resultatstyrningsdokumenten är grupperade vidare till planer och uppföljningsdokument. Övriga planerings- och uppföljningsdokument består av planer, värderingar och utredningar och övriga dokument.

De centralaste planerna i statens resultatstyrning är resultatavtalen och den av riksdagen fastställda årliga budgeten. Den viktigaste uppföljningsinformationen framgår av bokslutet, i synnerhet av verksamhetsberättelsen, och av ministeriets ställningstagande därtill.

Resultatstyrningsdokument

Planer

(alla på finska)
Av riksdagen beslutade statsbudgeter och tilläggsbudgeterÖppnas i en ny flik (ANM i huvudklass 32)

Uppföljning

(alla på finska)
 • Arbets- och näringsministeriets ställningstagande till PRS bokslut och verksamhetsberättelse
  Från och med 2002 har ministeriernas och de resultatansvariga ämbetsverkens resultatstyrning effektiverats genom att ministerierna gör upp ett officiellt utlåtande angående de uppgifter som ämbetsverket har angett i sitt bokslut.
  På ANM:s webbplats Öppnas i en ny flik(på finska)

Övriga planer och uppföljningsdokument

Planer

  PRS budgetförslag till arbets- och näringsministeriet
  Budgetförslaget och tilläggsbudgetförslagen är ämbetsverkets egna förslag och innehållet motsvarar inte nödvändigtvis budgetpropositionen eller den av riksdagen fastställda budgeten.

  Värderingar och utredningar

  Motsvarande dokument som hänför sig till övriga statens ämbetsverk och inrättningar finns tillgängliga på sidan Netra Statsförvaltningens internetrapportering.Öppnas i en ny flik

  Utskriftsversion Uppdaterad 17.01.2023