Bidragssystemet SMF-fonden 2022

Små och medelstora företag (SMF) har möjlighet att genom bidragssystemet SMF-fonden inom ramen för Ideas Powered for Business få finansiellt stöd för att skydda sin immateriella egendom och utveckla kontrollen över den. Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Vad beviljas bidrag för?

Ditt företag kan få bidrag för

 • ansökningsavgifter för varumärken och design (mönsterrätt)
 • avgifter för nationella patentansökningar och
 • IPR-förhandsbedömningstjänst (IP Scan).

Hur mycket bidrag kan mitt företag få?

EUIPO beviljar företag två typer av kuponger (vouchers).

 • Kupong 1 (1 500 euro i värde) är avsedd för varumärkes- och mönsterrättsavgifter och för tjänsten IP Scan.
 • Kupong 2 (750 euro i värde) är avsedd för myndighetsavgifter av nationella patentansökningar.

Ditt företag kan söka båda kupongerna under 2022 och beviljas en av vardera. Således kan ditt företag få totalt 2 250 euro i bidrag.

Hur stor är andelen som återbetalas?

Storleken på bidraget beror på de ansökningar som ditt företag gjort och de tjänster som det beställt. Andelen som återbetalas varierar enligt ändamålet som bidraget beviljas för enligt följande:

 • Återbetalning av 90 % av kostnaderna för IPR-förhandsbedömningstjänst (IP Scan)
 • Återbetalning av 75 % av ansökningsavgifter för nationella varumärken och mönsterrätt (innefattar bland annat ytterligare klassavgifter) vid nationella ämbetsverk inom EU (till exempel vid PRS i Finland)
 • Återbetalning av 75 % av ansökningsavgifter för EU-varumärken och -mönsterrätt, ytterligare klassavgifter och avgifter för granskning, registrering, offentliggörande och senareläggning av offentliggörande vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO
 • Återbetalning av 50 % av grundavgifter och designeringsavgifter av varumärkes- och mönsterrättsansökningar utanför EU
 • Återbetalning av 50 % av myndighetsavgifter som gäller sökning av nationella patent (ansöknings- och publiceringsavgifter) vid nationella ämbetsverk inom EU (till exempel vid PRS i Finland)

Vem kan söka bidrag och när?

Ansökningsperioden för 2023 börjar måndagen den 23 januari 2023.

Läs mer på EUIPOs webbplats.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Alla små och medelstora företag som är etablerade i EU eller ett ombud som befullmäktigats att företräda företaget kan lämna in en bidragsansökan. Bidraget betalas ändå alltid direkt till företaget.

Ditt företag kan söka och få bidrag oavsett om det fick bidrag av SMF-fonden 2022.

Gör så här:

 1. Lämna in en bidragsansökan på EUIPO:s webbplats.
 2. Vänta på att du får ett bidragsbeslut och din kupong från EUIPO.
 3. Lämna in en varumärkes-, mönsterrätts- och/eller patentansökan eller beställ tjänsten IP Scan.
 4. Lämna in en begäran om återbetalning till EUIPO.

Observera: Vänta på att du får ett positivt svar och din kupong (= betalningsförbindelse) av EUIPO innan du lämnar in ansökningar eller beställer tjänsten IP Scan. Bidraget kan inte beviljas i efterskott.

Läs mer och lämna in ansökan på EUIPO:s webbplats.

Läs mer om IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan) på vår webbplats.

Hur använder jag kupongen?

Kupongerna är giltiga i 4 månader från den dag då bidraget beviljas. Vid behov kan perioden förlängas med ytterligare 2 månader på separat begäran.

Under giltighetstiden kan ditt företag lämna in ansökningar och betala tjänster och därefter begära återbetalning hos EUIPO. Begäran om återbetalning aktiverar kupongen.

Efter att kupongen är aktiverad startar dess genomförandeperiod. Under genomförandeperioden kan företaget lämna in mera ansökningar och/eller beställa tjänsten IP Scan och begära mera återbetalningar hos EUIPO.

Kupong 1 har en genomförandeperiod på 6 månader, kupong 2 (patent) 12 månader. Efter detta har företaget ytterligare 30 dagar för att begära återbetalning hos EUIPO.

Mer information om SMF-fonden

SMF-fonden ingår i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO:s program Ideas Powered for Business och i Europeiska kommissionens handlingsplan för immateriella rättigheter. EU:s nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter deltar också i genomförandet av programmet.

Läs mer om programmet Ideas Powered for Business.


Utskriftsversion
Uppdaterad 09.01.2023