Gå direkt till innehållet
Meny

Bidragssystemet SMF-fonden 2024

Små och medelstora företag (SMF) har möjlighet att genom bidragssystemet SMF-fonden inom ramen för Ideas Powered for Business få finansiellt stöd för att skydda sin immateriella egendom och utveckla kontrollen över den. Bidraget beviljas av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Vem kan söka bidrag och hur?

Alla små och medelstora företag som är etablerade i EU eller ett ombud som befullmäktigats att företräda företaget kan lämna in en bidragsansökan. Bidraget betalas ändå alltid direkt till företaget.

Ditt företag kan söka och få bidrag oavsett om det tidigare fått bidrag av SMF-fonden.

Gör så här:

  1. Lämna in en bidragsansökan på EUIPO:s webbplats.
  2. Vänta på att du får ett bidragsbeslut och din kupong från EUIPO.
  3. Ansök om varumärke, mönsterrätt, patent eller någon annan tjänst som SMF-fonden återbetalar, såsom IPR-förhandsbedömningstjänsten, det vill säga tjänsten IP Scan
  4. Lämna in en begäran om återbetalning till EUIPO.

Observera: Vänta på att du får ett positivt svar och din kupong (= betalningsförbindelse) av EUIPO innan du lämnar in ansökningar eller beställer tjänster. Bidraget kan inte beviljas i efterskott.

Medlen är begränsade och är tillgängliga enligt principen ”först till kvarn”.

Läs mer och lämna in ansökan på EUIPO:s webbplats.Öppnas i en ny flik

Läs mer om IPR-förhandsbedömningstjänsten (IP Scan) på vår webbplats.

Mer information om SMF-fonden

SMF-fonden ingår i Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO:s program Ideas Powered for Business och i Europeiska kommissionens handlingsplan för immateriella rättigheter. EU:s nationella och regionala immaterialrättsmyndigheter deltar också i genomförandet av programmet.

Läs mer om programmet Ideas Powered for Business.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 22.01.2024