Gå direkt till innehållet
Meny

Hur kan jag ansöka om tillstånd att delta och anmäla mig till GR-examen?

Ansöknings- och anmälningstiden till GR-examen 2023 har slutat.

Du ansöker om tillstånd att delta i examen hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Tillståndet är i kraft de fem följande kalenderåren. Du ska emellertid varje år lämna in en separat anmälan till examen.

Om du har avlagt någondera delen av GR-examen, är den avlagda delen i kraft de fem följande kalenderåren.

Så här söker du tillstånd att delta i examen

Om du inte har ett ikraftvarande tillstånd att delta i GR-examen, fyll i en ansökan om tillstånd att delta på e-blanketten och skicka den till oss med bilagor. Med samma blankett kan du samtidigt anmäla dig till examen. Skicka till oss som bilagor till din ansökan:

  • arbetsintyg
  • intyg om avlagd högskoleexamen
  • motsvarighetsintyg från högskola om studiernas motsvarighet.

Så här anmäler du dig till examen

Då du har ett ikraftvarande tillstånd att delta i GR-examen, räcker det att du anmäler dig till examensprovet på e-blanketten.

Obs! Tillstånd att delta är specifikt för varje examen. Om du till exempel har tillstånd att delta i GR-examen men du vill också delta i CGR-examen, måste du ansöka om tillstånd att delta i CGR-examen. I sådana fall räcker det att du fyller i blanketten för ansökan om tillstånd att delta och fyller i punkterna för båda examina.

Under anmälningstiden finns här en länk till blanketten.

Beviljande av tilläggstid i revisorsexamen

Det är möjligt att av särskilda skäl få tilläggstid i revisorsexamen. Syftet med tilläggstid är att säkerställa en skälig svarstid åt examinander för vilka det på grund av ur ansökan framgående skäl som försämrar prestationen i ett prov går betydligt långsammare än normalt att avlägga provet, till exempel på grund av dyslexi.

Beviljande av tilläggstid på grund av dyslexi

Dyslexi påvisas för PRS revisionstillsyn med ett utlåtande som en specialläkare eller speciallärare har utfärdat. Dyslexiutlåtandet måste innehålla en beskrivning av eventuella feltyper samt i mån av möjlighet observationer om hur examinanden klarar av en examenssituation i jämförelse med andras prestation. Utlåtandet får inte vara äldre än 10 år. Skicka utlåtandet om dyslexi till PRS revisionstillsyn i samband med anmälan till examen.

Beviljande av tilläggstid av hälsoskäl

Om det är fråga om ett sådant hälsoskäl som direkt påverkar avläggandet av provet, kan du få tilläggstid. Hälsoskäl påvisas med ett läkarutlåtande om sjukdomen eller skadan samt med andra bilagor som behövs för att reda ut situationen. Ur läkarutlåtandet måste det framgå skälet som försämrar provprestationen, till exempel som diagnos, hur skälet påverkar avläggandet av proven samt läkarens specialiseringsområde. Tilläggstid som beviljas på grund av hälsoskäl bedöms från fall till fall.

Bekanta dig med examensavgifterna

Det är avgiftsbelagt att delta i examina.

PRS fakturerar deltagaravgiften för examen före examenstidpunkten.

Deltagaravgiften återbetalas till betalaren, om deltagande i examen annulleras minst två veckor före examen. Om deltagande annulleras senare, men före examen, återbetalas hälften av deltagaravgiften.

Om den sökanden inte på grund av sjukdom kunnat delta i examen, återbetalas examensavgiften helt mot uppvisande av läkarintyg.

Vi informerar senare om hur coronaepidemin och myndighetsbesluten som gäller coronaepidemin eventuellt påverkar deltagandet i examen.

Gå till revisionstillsynens prislista.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs i våra dataskyddsbeskrivningar hur personuppgifter behandlas i följande register:

  • registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen
  • registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen

Gå till dataskyddsbeskrivningarna.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.03.2023