Gå direkt till innehållet
Meny

Studier eller alternativ praktisk erfarenhet vid OFGR-examen

Av personer som ansöker om OFGR-examen krävs i tillägg till en högre högskoleexamen

  • antigen vissa studier vid universitet eller yrkeshögskola
  • eller praktisk erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin.

Om studiekraven föreskrivs i arbets- och näringsministeriets förordning (1442/2015). Nedan presenteras kraven på studiernas innehåll och omfattning.

Den som ansöker om OFGR-examen ska uppfylla följande krav på studierna eller kravet på erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin. Lämpligheten av de avlagda studierna påvisas med ett motsvarighetsintyg.

Studier inom den offentliga sektorn

Fullgjorda studier inom den offentliga sektorn, minst 16 studiepoäng (10 studieveckor), som omfattar studier av följande ämneshelheter:

Klicka här för att se en större bild.
  • redovisning inom den offentliga förvaltningen
  • reglering av den offentliga förvaltningen.

Studierna i redovisning inom den offentliga förvaltningen kan ingå i de studier i revision och redovisning som krävs för GR-examen. Studierna i regleringen av den offentliga förvaltningen kan ingå i studierna i juridik.

Erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin

För OFGR-examen krävs inte studier i den offentliga förvaltningen om den sökande har minst ett års erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin vid tidpunkten för examensprovet. Före godkännandet som OFGR-revisor måste du ändå ha minst 1,5 års erfarenhet av revisionsuppgifter inom den offentliga förvaltningen och den offentliga ekonomin.

Erfarenhet på deltid

Ett deltidsarbete omräknas till att motsvara ett heltidsarbete. Vid omräkningen räknar man med att ett heltidsarbete omfattar 161,25 gjorda arbetstimmar i månaden (21,5 dagar à 7,5 timmar).

Studierna påvisas med motsvarighetsintyg

Om du har avlagt dina studier vid flera högskolor, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg till viss del från varje högskola över de studier som du har avlagt vid högskolan i fråga. Ansökan om motsvarighetsintyg kan vanligen lämnas till studiebyrån eller till institutionen för de studier som krävs.

Om du har avlagt dina studier vid flera högskolor, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg till viss del från varje högskola över de studier som du har avlagt vid högskolan i fråga (motsvarighetsintyg till viss del).

Exempel: Om du har studerat vid två olika högskolor, kan två motsvarighetsintyg till viss del bevisa att dina studier motsvarar kraven för godkännande.

Det ska klart framgå av ett motsvarighetsintyg till viss del på vilket sätt studiernas innehåll och/eller omfång är bristfälligt eller till vilken del kraven uppfylls.

Du kan ännu komplettera studierna efter att ansökningstiden har gått ut, men de ska vara avlagda före examenstillfället.

Om du inte av någon anledning kan få ett motsvarighetsintyg (t.ex. studier i högskola eller universitet utomlands), kan revisionstillsynen bedöma hur studierna uppfyller kraven. I sådana fall lönar det sig att i god tid före ansökan vara i kontakt med revisionstillsynen. Gå till kontaktuppgifter för Patent- och registerstyrelsens revisionstillsyn.

Mall för motsvarighetsintyg

När du har avlagt alla studier som krävs för examen, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg från högskolan. Nedan finns en mall för ett motsvarighetsintyg:

De av ekonomie magister Erika Examinand vid XX [högskolans namn] fullföljda studierna inom den offentliga sektorn (XX sv/sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande av OFGR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015.

Datum + underskrift + högskolans identifieringsuppgifter

Mall för motsvarighetsintyg till viss del

Om du saknar en del av de studier som krävs för examen, kan du be om att få ett motsvarighetsintyg till viss del från högskolan. Nedan finns en mall för ett motsvarighetsintyg till viss del:

De av tradenom Richard Revisor vid XX [högskolans namn] fullföljda studierna inom den offentliga sektorn (14 sp) motsvarar de för närvarande gällande studiekraven för godkännande av OFGR-examen i enlighet med arbets- och näringsministeriets förordning 1442/2015, med undantag av följande brister:

  • I studierna inom den offentliga sektorn saknas studier i redovisning inom den offentliga förvaltningen.
  • I studierna inom den offentliga sektorn saknas 2 studiepoäng.
Datum + underskrift + högskolans identifieringsuppgifter
Utskriftsversion Uppdaterad 10.02.2022