Gå direkt till innehållet
Meny

Vad är god revisionssed?

Med god revisionssed avses ett revisionsförfarande som iakttas allmänt av omsorgsfulla fackmän.

Enligt revisionslagen ska en revisor iaktta god revisionssed vid utförandet av sådana uppgifter som avses i revisionslagen. God revisionssed styr revisorns verksamhet och den gäller både lagstadgad revision och revisorns övriga uppgifter.

PRS har till uppgift att övervaka att lagstadgade revisioner utförs i enlighet med god revisionssed.

God revisionssed baseras på

  • lagar, bestämmelser och förordningar
  • internationella standarder för revisionsbranschen
  • yrkesetiska principer
  • domstolsavgöranden och myndighetsbeslut.

Den viktigaste lagen som reglerar revision är revisionslagen. Den yrkesetiska verksamheten regleras av det internationella revisorsförbundet IFAC:s etiska riktlinjer. De internationella standarderna för revisionsbranschen utarbetas av IAASB-kommittén vid IFAC. I god revisionssed beaktas dessutom domstolsbeslut, avgöranden av Statens revisionsnämnd och Centralhandelskammarens revisionsnämnd fram till 31.12.2015 samt anvisningar, utlåtanden och avgöranden av PRS från och med 1.1.2016.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.06.2019