Gå direkt till innehållet
Meny

Samlade uppgifter som ska lämnas enligt EU-förordningen (537/2014)

I denna sammanfattning presenterar vi samlade uppgifter om resultat och slutsatser, utfärdade rekommendationer, uppföljning av rekommendationer, vidtagna tillsynsåtgärder och beslutade sanktioner som gjorts på basis av kvalitetsgranskningarna i enlighet med Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning nr 537/2014. Dessutom presenterar vi uppgifter om kvalitetsgranskningar av revisorerna till den del kvaliteten på revisorns arbete har bedömts utifrån arbetet i ett PIE-uppdrag.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021