Gå direkt till innehållet
Meny

Antalet undersökningsärenden 2020

Antalet pågående undersökningsärenden vid revisionstillsynen i början av 2020 var 51, och under året kom 31 nya undersökningsärenden in för behandling. Av dessa avgjordes 35 så att ärendet inte överlämnades till revisionsnämnden för avgörande, eftersom det enligt utredningen inte fanns något skäl att misstänka att revisorn handlat i strid med revisionslagen, eller något skäl att föreslå påföljder enligt revisionslagen. Sammanlagt 14 undersökningsärenden överlämnades till revisionsnämnden för behandling. Vid utgången av 2020 pågick 33 undersökningsärenden vid revisionstillsynen.

Tabell nedan visar antalet och källorna för undersökningsärenden 2019 och 2020. Ett undersökningsärende kan gälla flera revisorer eller en revisor och en revisionssammanslutning.


Källa för undersöknings-ärenden Pågående under-söknings-ärenden under året Nya unders-öknings-ärenden under året
Behandling vid revisions-nämnden under året
Behandling vid revisions-tillsynen under året Pågående under-söknings-ärenden i slutet av året
Klagomål 2020 (2019) 43 (44) 28 (37) 13 (12) 29 (26) 31 (43)
Kvalitetsgranskning 2020 (2019) 6 (17) 0 (14) 1 (23) 4 (2) 1 (6)
Eget initiativ 2020 (2019) 2 (6) 3 (1) 0 (2) 2 (3) 1 (2)
Sammanlagt 2020 (2019) 51 (67) 31 (52) 14 (37) 35 (31) 33 (51)

På de följande sidorna behandlas revisionsnämndens och revisionstillsynens avgörandepraxis i avslutade och avgjorda undersökningsärenden.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021