Gå direkt till innehållet
Meny

Allmän styrning och utveckling av revisionsarbetet

PRS revisionstillsyn informerade om den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionsbranschen på sina webbsidor och i revisionstillsynens nyhetsbrev.

Revisionstillsynen publicerade fyra nyhetsbrev. Målgruppen är samtliga revisorer och företrädare för intressentgrupperna. Därtill publicerade vi följande rapporter:

  • Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2018–2019
  • Årsrapport om undersökningsärenden 2019
  • Årsrapport om kvalitetsgranskningar 2019
  • Marknadsuppföljningsrapport 2019

Revisionsnämndens beslut om undersökningsärenden publicerades på revisionsnämndens webbsidor.

Under året publicerades också en berättelse över revisionstillsynens verksamhet 2019 och en arbetsplan för revisionstillsynen 2021.

Vi gjorde en enkät till revisorer och intressentgrupper för att utveckla revisionstillsynens verksamhet. Vi skickade enkäten till revisorer och till våra närstående intressentgrupper. Vi samlade också in kundfeedback av deltagarna i revisorsexamina och av de revisorer som var föremål för kvalitetsgranskning. Svaren och feedbacken kommer att användas för att utveckla revisionstillsynens verksamhet.

På grund av de restriktioner som gäller med anledning av coronaviruspandemin ordnade vi inga evenemang för våra intressentgrupper under 2020.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021