Gå direkt till innehållet
Meny

Allmän styrning och utveckling av revisionsarbetet

PRS revisionstillsyn informerade om den allmänna styrningen och utvecklingen av revisionsbranschen på sina webbsidor och i revisionstillsynens temabrev.

Revisionstillsynen publicerade fyra temabrev, vilkas målgrupp är samtliga revisorer och företrädare för intressentgrupperna. Därtill publicerade vi följande rapporter:

  • Uppföljning av revisionsberättelserna för börsnoterade bolag 2016–2018
  • Årsrapport om undersökningsärenden och lagenlighetsövervakning 2018 (publicerades i mars 2019)

Vi ordnade två kvalitetsdagar för revisorer och i samarbete med Aalto-universitetet seminariet "Big Unanswered Questions in Financial Reporting". I september 2019 ordnade vi tillsammans med Finansinspektionen ett möte kring aktuella ämnen för representanterna för revisionskommittéerna i sammanslutningar av allmänt intresse och för representanter för intressentgrupper. I mötet behandlades resultaten av PRS och Finansinspektionens enkät som skickades till medlemmarna i revisionskommittéer våren 2019. Även PRS och Finansinspektionens verksamhet presenterades ur revisionskommittéernas synvinkel. En rapport publicerades om enkätresultaten i februari 2020.

Revisionsnämndens beslut om undersökningsärenden publicerades på revisionsnämndens webbsidor.

Under året publicerades också en berättelse över revisionstillsynens verksamhet 2018, en arbetsplan för revisionstillsynen 2020 och en handbok för deltagare i revisorsexamina.

Under verksamhetsåret samlade revisionstillsynen in kundfeedback på sin verksamhet av deltagarna i revisorsexamina och av de revisorer som var föremål för kvalitetsgranskning eller deltog i kvalitetsdagarna. Feedbacken kommer att användas för att utveckla revisionstillsynens verksamhet.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021