Gå direkt till innehållet
Meny

Godkännande av revisioner

År 2019 ordnade PRS revisionstillsyn för fjärde gången revisorsexamina enligt revisionslagen som trädde i kraft den 1 januari 2016. Dessutom ordnade revisionstillsynen de ofullbordade examina enligt den tidigare revisionslagen vilka ska ordnas under övergångsperioden (2016–2010).

Den av PRS tillsatta examenssektionen fortsatte sin verksamhet. Ordförande för sektionen från den 1 januari 2018 var GR, CGR Pasi Pekkarinen. GR, OFGR Minna Ainasvuori utsågs som medlem för en treårsperiod. Som medlemmar fortsatte GR Tuula Ossa och Hanna Kattainen, chef med ansvar för ärenden som gäller godkän-nande av revisorer vid PRS.

Examenssektionen utarbetade examensuppgifterna, bedömde examinandernas svar och upprättade för revisionstillsynen ett förslag till bedömningsgrunder för examensuppgifterna, poänggränser för godkända examina och varje examinands poäng. Ex-amenssektionen upprättade ett förslag till bedömning av examinandernas prestationer för revisionstillsynen. Examensuppgifterna och bedömningsgrunderna publicerades på PRS webbplats. Examenssektionen anlitade utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Det kom in sammanlagt 376 anmälningar till examina (399 anmälningar år 2018). Till den nya GR-examen anmälde sig 201 (211) personer, till CGR-examen 141 (137) personer och till OFGR-examen 14 (10) personer. Till kompletteringsprovet anmälde sig 11 (21) OFR-revisorer.

På grund av ofullbordade examensprestationer anmälde sig 3 (7) personer till den gamla GRM-examen och 5 (13) personer till CGR-examen. Dessutom anmälde sig en person (0) till OFR-examen.

PRS revisionstillsyn ordnade revisorsexamina i Helsingfors under två olika veckoslut i augusti och september 2019. Antalet deltaganden i de olika examina uppgick till sammanlagt 306 (302). En stor del av examinanderna deltog i både GR-grundexamen och CGR-specialiseringsexamen.

PRS revisionstillsyn godkände den 9 december 2019 sammanlagt 105 (71) personers prestation i GR- och GRM-examen, 49 (48) personers prestation i CGR-examen, 6 (4) personers prestation i OFGR-examen och 4 (8) personers prestation i kompletteringsprovet. Sammanlagt 1 (7) person godkändes i CGR-examen enligt den tidigare revisionslagen. Antalet omprövningsbegäranden som gällde bedömningen av examina 2018 uppgick till 13 (23 omprövningsbegäranden år 2017). En (2) av omprövningsbegärandena ledde till att revisionstillsynen gjorde en självrättelse, varvid examinandens prestation godkändes 2020.

De examinander som deltog i examina godkändes som följer:

Examen Deltagare Godkända
GR- och GRM-examen 172 105
CGR-examen 112 49
CGR-examen (ofullbordad) 5 1
OFGR-examen 8 6
Kompletteringsprov 9 4
Sammanlagt 306 165
Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021