Gå direkt till innehållet
Meny

Övriga lagstadgade uppgifter

PRS revisionstillsyn behandlade redogörelser som sammanslutningar och stiftelser lämnat in med stöd av 2 kap. 9 § i revisionslagen om entledigande av revisor under mandatperioden och revisorers redogörelser för sin avgång från revisorsuppdraget under mandatperioden.

PRS revisionstillsyn behandlade 2 anmälningar (3 anmälningar år 2018) som lämnats in med stöd av 2 kap. 8 § i revisionslagen om att en sammanslutning inte haft en sådan revisor som bestämmelserna förutsätter och som uppfyller behörighetsvillkoren. I ett fall (2) ledde anmälningarna till att en revisor förordnades för sammanslutningen.

Enligt EU:s revisionsförordning 537/2014 (PIE-förordning) fastställer revisionstillsynen på begäran när revisorns uppdrag börjar för att beräkna längsta varaktighet för uppdraget (Artikel 17.8). Enligt PIE-förordningen kan revisionstillsynen bevilja avvikelser från längsta varaktighet för uppdrag (Artikel 17.6.) samt avvikelser från högsta arvodet för annat än revision (Artikel 4.2). Revisionstillsynen svarade på förfrågningar om tillämpningen av dessa bestämmelser men fattade inga beslut om avvikelser 2019.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021