Gå direkt till innehållet
Meny

Registrering av revisorer

År 2019 godkändes 79 nya revisorer (50 nya revisorer år 2018), avbröts 109 (120) re-visorsgodkännanden på revisorns ansökan, antecknades 2 (2) återkallanden av godkännande i revisorsregistret och återställdes 6 (3) revisorsgodkännanden.

År 2019 godkändes 2 (4) nya revisionssammanslutningar, medan godkännande av 1 (2) sammanslutning avbröts på sammanslutningens ansökan. Dessutom avbröts godkännande av 1 (2) OFR-sammanslutning på sammanslutningens ansökan.

Den 31 december 2019 fanns det sammanlagt 1 317 (1 345) revisorer, 71 (70) revis-ionssammanslutningar och 2 (3) OFR-sammanslutningar i revisorsregistret.

Figur 1: Antal revisorer 31 december 2019


Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021