Gå direkt till innehållet
Meny

Tillsyn över revisorer: undersökningsärenden

Antalet pågående undersökningsärenden i början av 2019 (talen för 2018 i parentes) var 67 (55), och under året kom 52 (58) nya undersökningsärenden in för behandling. Av dessa avgjordes 31 (22) så att ärendet inte överlämnades till revisionsnämnden för avgörande eftersom det enligt utredningen inte fanns något skäl att misstänka att revisorn handlat i strid med revisionslagen eller något skäl att föreslå påföljder enligt revisionslagen. Sammanlagt 37 (24) undersökningsärenden överlämnades till revisionsnämnden för behandling. Vid utgången av 2019 pågick 51 (67) undersökningsärenden vid revisionstillsynen.

Tabellen nedan visar antalet och källorna för undersökningsärenden 2018 och 2019. Ett undersökningsärende kan gälla flera revisorer eller en revisor och en revisionssammanslutning.

*) talet innehåller 12 fall som i kvalitetsgranskningen fått resultatet underkänt
**) talet innehåller 7 fall som i kvalitetsgranskningen fått resultatet underkänt samt undersökningsärenden för 1 revisionssammanslutning och 9 revisorer som överförts till undersökning från kvalitetsgranskningen
***) talet innehåller 19 ärenden som på basis av resultatet underkänt i kvalitetsgranskningen överlämnades till nämnden

Källa för under-sökningsärende
Pågående undersöknings-ärenden i början av året
Nya under-söknings-ärenden under året
Behandling vid revisions-nämnden under året
Behandling vid revisions-tillsynen under året
Pågående undersöknings-
ärenden i slutet av året
2019 (2018) 2019 (2018) 2019 (2018) 2019 (2018) 2019 (2018)
Klagan
44 (40) 37 (36) 12 (10) 26 (22) 43 (44)
Kvalitetsgranskning
17 (11) 14* (17**) 23*** (11) 2 (0) 6 (17)
Eget initiativ
6 (4) 1 (5) 2 (3) 3 (0) 2 (6)
Sammanlagt
67 (55) 52 (58) 37 (24) 31 (22) 51 (67)
Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021