Gå direkt till innehållet
Meny

Arbetsplan för revisionstillsynen 2020

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänner revisorer, utövar tillsyn över revisorer och utför andra uppdrag i enlighet med revisionslagen. Tillsynen avser revisionssammanslutningar och CGR-, GR-, OFGR- och OFR-revisorer.

Som en del av PRS främjar revisionstillsynen företagens verksamhetsförutsättningar. Revisionstillsynens verksamhet baserar sig på rättssäkerhet, förutsägbarhet, objektivitet och parternas likställdhet. Genom sin verksamhet främjar revisionstillsynen bokslutsinformationens tillförlitlighet, transparens och kontinuerliga förbättring. Revisionstillsynen samarbetar med Finansinspektionen och andra myndigheter.

PRS vision samt strategi för perioden 2018–2022 fastställdes i början av 2018. PRS strategiska mål styr också revisionstillsynens verksamhet. Läs mer om PRS strategiska mål.

Det viktigaste målet för utvecklingen av revisionstillsynens verksamhet är att våra kunder ska lyckas. Med tanke på slutkunderna, alltså de som använder bokslutsinformation, innebär detta bland annat att vi fortsätter det redan inledda arbetet med att förnya våra kvalitetsgranskningar och etablerar ett nytt arbetssätt. Under 2020 kommer vi också att reda ut vilka alternativ det finns att utveckla bedömningen av resultaten av kvalitetsgranskningar. På så sätt bidrar vi till att förbättra revisionens kvalitet och bokslutsinformationens tillförlitlighet.

För att våra kunder ska lyckas (till exempel revisorer som är föremål för tillsyn), utfärdar vi tydliga och begripliga beslut och avgöranden samt bestämmer handläggningstider för våra tjänster. Vi fortsätter också att utveckla vår kommunikation på ett mångsidigt och långsiktigt sätt. Genom att informera om revisionstillsynens verksamhet och dess resultat utvecklar vi god revisionssed.

Vi fortsätter att utveckla våra e-tjänster. Vårt syfte är att underlätta ärendehanteringen mellan revisionstillsynen och revisorer, de som ansöker om att bli revisor samt andra för revisionstillsynen viktiga intressentgrupper genom att införa e-tjänster för i regel alla ärenden som gäller revisionstillsynen.

Lagstiftning

Revisionstillsynen medverkar aktivt i utvecklingsprojekt inom revisionsbranschen både internationellt och i hemlandet. Revisionstillsynen deltar i ministeriernas lagberedningsarbete.

Utskriftsversion Uppdaterad 27.11.2020