Gå direkt till innehållet
Valikko

Årsklocka 2020

Vår

 1. Nya revisiorer godkänns
 2. PRS tjänstemän utför kvalitetsgranskningar 1-11/20
 3. Revisionsnämndens möten 1-12/2020 och undersökningsärenden som PRS tjänstemän bereder
 4. Temabrev
 5. Årsrapport om undersökningsärenden 2019
 6. 3/2020 CEAOB-möte
 7. Revisionstillsynens verksamhetsberättelse 2019
 8. Ansökning till revisorsexamina senast 15 mars 2020
 9. 4/2020: IFIAR:s årsmöte
 10. Temabrev
 11. 6/2020: CEAOB-möte

Höst

 1. Revisorsexamina 8-9/2020
 2. Temabrev
 3. Revisiorers och revisionssammanslutningars anmälan om tillsynsuppgifter 9-10/2020
 4. Arbetsplan för revisionstillsynen 2021
 5. Temabrev
 6. Årsrapport om kvalitetsgranskning 2020
 7. 11/2020: CEAOB-möte
Utskriftsversion Uppdaterad 26.11.2020