Gå direkt till innehållet
Meny

Godkännande av revisorer, revisorsexamina och -register

Godkännande av revisorer samt revisorsexamina

Revisionstillsynen ordnar revisorsexamina i enlighet med revisionslagen i augusti–september.

Examenssektionens ordförande, som PRS utsåg 2018, sitter kvar 2020. Även de medlemmar i examenssektionen som PRS tillsatte för perioden 2019–2021 sitter kvar 2020. Examenssektionen utarbetar examensproven med hjälp av experter från olika områden. Revisionstillsynens tjänstemän svarar för det praktiska genomförandet av revisionsexamina och utvecklar examenssektionens verksamhet. I revisionsexamina är det centrala målet att upprätthålla en hög yrkesskicklighet hos revisorer och bidra till revisionsbranschens attraktivitet.

Revisorsregistret och revisorsexamensregistret

Revisionstillsynen för ett revisorsregister i enlighet med revisionslagen. Utgångspunkten för revisorsregistret är att registeruppgifterna är uppdaterade.

Nya examensprestationer förs in i revisorsexamensregistret i enlighet med revisionslagen.

Genom en e-tjänst för revisorer och revisionssammanslutningar vilken infördes 2017 tog vi emot tillsynsanmälningar för 2019 från revisorer och revisionssammanslutningar. Under 2020 fortsätter vi att utveckla våra e-tjänster i anslutning till ärendehanterings- och handläggningsprocesserna i revisorsregistret.

Utskriftsversion Uppdaterad 26.11.2020