Gå direkt till innehållet
Meny

Internationellt tillsynssamarbete

Revisionstillsynen medverkar aktivt i internationella forum för att utveckla sin påverkan, informationsanskaffning, bästa praxis och verksamhet. Verksamheten kräver kontinuerlig kontakt med myndighetskolleger i andra länder.

Revisionstillsynen fortsätter som medlem i IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators). Revisionstillsynen är också aktiv medlem i EWG (Enforcement Working Group) i IFIAR och deltar i Inspection Working Group:s enkäter, utbildning och övriga verksamhet.

EU:s CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) är en central myndighets-organisation på EU-nivå för att utöva tillsyn över revisorer och genomföra EU-bestämmelser. Revisionstillsynen är aktiv medlem i CEAOB, både vad gäller dess verksamhet och arbetsgrupper.

Revisionstillsynen deltar i nordiska möten för revisionstillsynsmyndigheter och i övrigt informationsutbyte inom det nordiska samarbetet.

Det bilaterala tillsynssamarbetet med USA:s tillsynsmyndighet PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) fortsätter.

Utskriftsversion Uppdaterad 26.11.2020