Gå direkt till innehållet
Meny

Marknadsuppföljning inom revisionsbranschen

Revisionstillsynen fortsätter sin marknadsuppföljning inom revisionsbranschen med hänsyn till såväl nationella behov som EU:s behov av information. Genom att vi samlar in, analyserar och publicerar uppgifter om revisionsbranschen och revisionsmarknaden skapas förutsättningar för utveckling av branschen. Vi deltar aktivt i CEAOB:s (Committee of European Auditing Oversight Bodies) arbete för att följa revisionsmarknaden inom EU.

Våren 2019 gjorde vi i samarbete med Finansinspektionen en enkät till revisionskommittéerna i finländska företag av allmänt intresse (PIE) om hur kommittéerna utför sina uppgifter. Vi informerade om enkätresultaten under en tillställning i september 2019 och publicerar en rapport om resultaten. Vi fortsätter att ha kontakt och kommunicera med revisionskommittéerna. Enkäten till revisionskommittéerna i PIE-sammanslutningar var en del av en omfattande marknadsuppföljning inom EU för att undersöka faktorer som mäter revisionskvalitet och bland annat koncentrationen av revisionsmarknaden. Vi fortsätter att behandla resultaten under 2020.

Utskriftsversion Uppdaterad 26.11.2020