Gå direkt till innehållet
Meny

Årsklocka 2021Hela året:

  1. PRS tjänstemän utför kvalitetsgranskningar 1-12/2021
  2. Revisionsnämndens möten 1-12/2021 och undersökningsärenden som PRS tjänstemän bereder

Årsskiftet:

  1. Nya revisorer godkänns

Våren:

  1. Årsrapport om undersökningsärenden 2020
  2. Kvalitetsgranskningens årsrapport 2020
  3. Revisionstillsynens verksamhetsberättelse 2020
  4. Ansökning till revisorsexamina senast 15 mars 2021

Hösten:

  1. Revisorsexamina 8-9/2021
  2. Revisorers och revisionssammanslutningars anmälan om tillsynsuppgifter 9-10/2021
  3. Arbetsplan för revisionstillsynen
Utskriftsversion Uppdaterad 24.11.2020