Marknadsuppföljning inom revisionsbranschen 

Revisionstillsynen fortsätter sin marknadsuppföljning inom revisionsbranschen och beaktar såväl nationella behov som EU:s behov av information. Genom att samla in, analysera och publicera uppgifter om revisionsbranschen och revisionsmarknaden skapar vi förutsättningar för att utveckla branschen. Vi deltar aktivt i CEAOB:s (Committee of European Auditing Oversight Bodies) arbete för att följa revisionsmarknaden inom EU.


Utskriftsversion
Uppdaterad 24.11.2020