Gå direkt till innehållet
Meny

Övrig tillsyn över revisorer

Revisionstillsynen utövar tillsyn över revisorernas verksamhet genom att behandla klagomål och andra anmälningar som gäller revisorernas och revisionssammanslutningarnas verksamhet. Vi följer revisorernas verksamhet via media och myndighetssamarbete och även i övrigt på eget initiativ. Vid behov vidtar vi tillsynsåtgärder och publicerar en årsrapport om behandlade undersökningsärenden.

Den 1 juni 2020 inledde en expert inom bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism sitt uppdrag vid PRS. För år 2021 bearbetar och publicerar vi en separat tillsynsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi samarbetar med Finansinspektionen, centralen för utredning av penningtvätt, Skatteförvaltningen och andra myndigheter. Vi är med i myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.


Utskriftsversion Uppdaterad 24.11.2020