Gå direkt till innehållet
Meny

PRS tillsyn över revisorer i enlighet med penningtvättslagen och sanktioner införda av EU

Under 2023 fortsätter vi de granskningar som inleddes 2021 i enlighet med penningtvättslagen. Föremålet är revisionssammanslutningar samt revisorer som arbetar ensamma. Vi genomför så kallade fullskaliga granskningar av penningtvätt och bekämpning av terrorism. Därtill begär vi in riskbedömningarna av penningtvätt och personalanvisningarna till påseende från revisorer som valts ut på ett riskbaserat sätt. I början av 2023 publicerar vi en observationsrapport om granskningar som utfördes 2022.

Europeiska unionens råd införde den 3 juni 2022 sanktioner som förbjuder bland annat tillhandahållande av revisionstjänster till företag som är etablerade i Ryssland. Vi utövar tillsyn över att det här förbudet och också i övrigt de av sanktionerna föranledda förpliktelserna angående revisorernas verksamhet följs.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022