Gå direkt till innehållet
Meny

Slutsatser från kvalitetsgranskningarna 2019–2021

Revisionssammanslutningen ska skapa och upprätthålla ett kvalitetskontrollsystem som hjälper till att ge sammanslutningen rimlig säkerhet om att

  • sammanslutningen och dess personal följer yrkesstandarder
  • sammanslutningen och dess personal iakttar tillämpliga krav som grundar sig på författningar och bestämmelser, och
  • sammanslutningens och de för uppdragen ansvariga personernas rapporter är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna.

Av kvalitetsgranskningarna i fyra revisionssammanslutningar drog PRS revisionstillsyn slutsatsen att kvalitetskontrollsystemet ger rimlig säkerhet om att målen i ISQC 1-standarden uppfylls. Av dessa fyra var två Big4-revisionssammanslutningar och två var andra revisionssammanslutningar. På motsvarande sätt drog revisionstillsynen slutsatsen vid kvalitetsgranskningen av två revisionssammanslutningar enligt vilken kvalitetskontrollsystemet inte till alla delar ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll uppfylls. De här två var andra revisionssammanslutningar.

Vid kvalitetsgranskningen av en revisionssammanslutning beaktar revisionstillsynen sammanslutningens storlek och antalet PIE-granskningar när granskningsplanen, observationerna och rapporten upprättas.

Kvalitetsgranskningarna och slutsatserna av dem står i proportion till omfattningen och komplexiteten i den aktuella sammanslutningens affärsverksamhet.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022